HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stefan Sandström

HVBMissbruk & DrogerPsykisk ohälsaSamtal, Bemötande & Konflikthantering

"Missbruk, trauma och samsjuklighet"

Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.Trots detta är det mycket få verksamheter som erbjuder traumabehandling åt sina klienter. Om trauman inte botas skapar de en ökad återfallsrisk, ett långvarigt lidande och en försämrad livskvalitet ofta för resten av livet.

Trauman i samband med tidiga relationer leder ofta till desorganiserade anknytningsmönster. I praktiken betyder detta att människor med substansbeorende ofta inte har någon som de kan lita på i sina nätverk och saknar förmågan att bygga fungerande tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för social rehabilitering, eftersom man då inte kan hantera relationer

 • på jobbet, med kolleger och chefer
 • i boendet, för samarbete i tvättstugor, förråd, fester med mera
 • i familjerelationer med partner och barn som ska uppfostras

Ordet ”social” implicerar relationer. Utan relationer finns ingenting som är ”socialt”.

Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare.

Heldagskurser

 • Missbruk, trauma och samsjuklighet
 • Dubbeldiagnos
 • Behandling av missbrukande kvinnor
 • Våld och hot i arbetsmiljön
 • Traumainformerad verksamhet
 • Behandling av psykopati
 • Behandling av personlighetsstörningar
 • Stress och utmattning
 • Kommunikation
 • Spelmissbruk
 • Dataspelsmissbruk
 • Anknytningsarbete
 • Våld i nära relationer
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Maktetik
 • Etisk kommunikation
 • Radikaliseringens psykologi
 • Kamratstöd vid kris och trauma
 • Psykologi för personliga assistenter

Vill du ha mer information eller boka?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.