HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Torkel Richert

Missbruk & DrogerPsykisk ohälsa

"Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem - en utsatt men osynlig grupp"

Ständiga känslor som oro, ångest, sorg, skuld, skam och maktlöshet. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet. Trots detta har det länge saknats forskning om denna grupps utsatthet och eventuella hjälpbehov.

Torkel kommer att presentera resultat från ett forskningsprojekt om hur denna föräldragrupps livssituation påverkas och vilka konsekvenser som det kan innebära att ha ett barn med narkotikaproblem. Många delar av livet påverkas, så som fysisk och psykisk hälsa, konflikter inom familjen, social isolering och ekonomiska problem. Föräldrarna kan även utsättas för brottslighet i form av stölder, skadegörelse samt hot och våld.

Slutligen belyser Torkel föräldrars erfarenheter av olika hjälpinsatser och strategier för att hantera sin situation.

Föreläsare: Torkel Richert, drogforskare och docent i socialt arbete vid Malmö universitet.

Vill du ha mer information eller boka?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.