HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Så många socialsekreterare utsätts för hot och våld

Minst fyra av tio socialsekreterare har utsatts för våld och hot. Men i verkligheten är det många fler, eftersom mörkertalet är stort. Man rapporterar inte eftersom hoten "tillhör jobbet", visar pågående inspektioner av Arbetsmiljöverket.

"Vi har haft de som erkänner att de inte anmäler. De förklarar det med att de inte hinner", säger Eva Karsten inspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket gör nu en tillsyn av socialsekreterarnas arbetsmiljö som omfattar hela landet och den kommer pågå till 2017. Men redan förra året genomförde verket inspektioner av arbetsvillkoren för socialsekreterare i regionerna Syd och Öst, och många slutsatser kan dras därifrån när det gäller våld och hot mot socialsekreterare.

"Man tycker att de borde kunna vika tio minuter för att hinna skriva rapporter om hot och våld", säger Eva Karsten. Men en hög arbetsbelastning är ofta grundproblemet förklarar hon. Det leder i sin tur till att andra problem accepteras som något som tillhör jobbet och att det får passera utan att det skrivs tillbudsrapport.

Exempelvis kan hög arbetsbelastning och låg bemanning leda till att enbart en socialsekreterare gör hembesök, i stället för två. Situationen för en ensam kan bli svår och hotfull om flera personer befinner sig i bostaden. Eva Karsten ger också exemplet i tidningen Socionomen med socialsekreteraren som transporterat klient med skyddad identitet i bil och blivit förföljda av andra personer i bil. Socialsekreteraren blev tvungen att vända tillbaka för att hitta en annan lösning. Den här typen av transporter måste riskbedömas redan innan de genomförs och absolut inte genomföras som ensamarbete, är slutsatsen.

"Vi har sett brister i riskbedömningar och i säkerhetstänkande", säger Peter Burman, sektionschef på Arbetsmiljöverket, till Socionomen om de inspektioner som hittills genomförts.

Fyra av tio socialsekreterare har någon gång hotats eller utsatts för våld i tjänsten, visar tidigare inventering av arbetsmiljön. Hoten har vanligen framförts under möten med klienter, men har även uttryckts i telefonen. Det förekommer också att socialsekreterare har hängts ut i sociala medier. Hot och våld är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro.

Det finns 36 000 socialsekreterare och kuratorer i landet och mer än 30 000 av dem är kvinnor. Socialsekreterare valdes ut eftersom larmrapporterna om hög arbetsbelastning och stor personalomsättning inte längre gick att blunda för.

Källa: Tidningen SocionomenFler artiklar Visa fler artiklar