HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Eken Falköping

Tfn: 0515-650400
Fax: 0515-650409

Besöksadress: Sikagården 2, Falköping
Postadress: Tåstorp,Sikagården 2, 521 91 Falköping
Föreståndare: Malin Nilsson, 073-0664704
Placeringsansv: Morgan Darius, 070-244 56 23
Platsantal: 18
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Män 21-45 år
Kvinnor 21-45 år
Sociala problem
Kriminalitet
Alkoholmissbruk
Narkotikamissbruk
Läkemedelsmissbruk
Blandmissbruk
Missbruk/Psykiatri i kombination
Dubbeldiagnoser
Psykisk problematik
Autism
Aspergers syndrom
Tourettes syndrom
Damp
ADHD
Självdestruktivitet/Cutting
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar
Neuroser
Övergreppsproblematik
Borderline
Fysiska funktionshinder
Metadon/Subutexbehandling
Psykisk utvecklingsstörning
Psykoser
Schizofreni
Våldsutsatt problematik

Behandlingsinnehåll: Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser.
Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen.
Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Metodiskt arbeta med ett självständigt liv ( ESL)
Behandlingsinnehåll MI, Connect , CRA och 12 stegs behandling samt återfalls prevention
Individuella behandlingar.

Geografi: Verksamheten Eken Falköping är belägen i utkanten av Falköpings tätort. Med naturen nära belägen.
Goda förbindelser med tåg och buss från Falköpingsstation till både Stockholm, Jönköping och Göteborg.

Huvudman: Jowe AB som juridiskt bolag som ingår i Humana Ab som koncern.

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Rickstäckande

Ramavtal: Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Vetlanda kommun, Borås stad, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Täby kommun, Vaxholm kommun, Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Lidingö kommun, Solna stad, Danderyds kommun, Sollentuna kommun, Norrtälje kommun, Uppsala kommun, Arvika kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hagfors kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Storfors kommun, Säffle kommun, Torsby kommun, Årjängs kommun.

Inskrivningsförfarande: 1.Behov uppstår och förfrågan ställs.
2.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och behandling .
3.Avtal upprättas tillsammans med placerare.
4.Inhämtning av ev utredningar, samverkans kontakter, ev domslut.
5.Studiebesök för klient ansvarig handläggare.

Säkerställer informationsöverföring och skapar en trygg inledning av vård och behandlingstiden för den tänkta boende genom att förhålla sig enligt nedan.

6.Inskrivning av boende föregås alltid av ett informationsbesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade placeringen.
Vid informationsbesöket har information kring boende önskemål, behov samt biståndsbeslutet erhållits.
Inför placeringen erhåller, i de fall uppdraget är klientutredning, psykologer och arbetsterapeuter information avseende placeringsdatum samt uppdrag.
Vidare utses på enheten ansvariga kontaktman åt den boende.
Denna indelning utförs innan den boende kommer till enheten för att behandlingsteamet ska vara komplett då den boende kommer, detta för att skapa en trygg inledning på placeringstiden.
Vid ankomst ansvarar enhetschefen/föreståndaren för inskrivning av den boende.
Under inskrivningssamtalet deltar även ansvarig sjuksköterska alternativt kontaktman för att inhämta information om den boendes aktuella problem och behov.
Dessa kan bland annat innefatta specialkost, aktuellt psykiskt mående, eventuella somatiska åkommor, som behöver tas extra hänsyn till.
Vidare delges den boende information om befintliga rutiner samt erhåller information kring ansvariga kontaktman, ansvarig arbetsterapeut samt i de fall uppdraget är klientutredning ansvarig psykolog.
Kontaktman, eller annan personal som arbetar i det teamet den boende har placerats , finns under första dagen i den boendes omedelbara närhet för att skapa trygghet och skapa relationer.
Denna person visar den boende runt och presenterar klienten för medboende.
Under första dagen genomför ansvarig sjuksköterska alternativt kontaktman ett inledande och alliansskapande samtal med den boende, som inleder kartläggningsarbetet av den boendes behov och syftar till att utmynna i en genomförandeplan.
Den boende skrivs in och journal skapas.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser.
Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen.
Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Metodiskt arbeta med ett självständigt liv ( ESL)
Behandlingsinnehåll MI, Connect , CRA och 12 stegs behandling samt återfalls prevention

"Eken Falköping" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO