HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Studievägen

Tfn: 0243-21 77 58

Besöksadress: Studievägen 48A, Borlänge
Postadress: 784 54 Borlänge
Föreståndare: Sara Hurtig, 072-2435010
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 3


Målgrupp: Verksamhet riktar sig till ungdomar, pojkar och flickor i ålder 16-21 år. På Studievägen erbjuds en boendeform där ungdomar ges möjlighet till en gradvis utveckling mot självständighet och eget ansvarstagande. Målgruppen har ofta en beteendeproblematik som innebär;
- Överaktivitet/passivitet
- Sociala färdighetsbrister
- Brister i nätverkskontakter
- Svårigheter att hantera sociala kontakter
- Utagerande beteende
- Självskadebeteende

Det är också vanligt med neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: Studievägen bedrivs i utkanten av Borlänge i ett mindre flerbostadshus med närhet till både naturen och staden, i tre stycken normalutrustade lägenheter (två rum och kök). I direkt anslutning till lägenheterna finns en personallägenhet med tillgänglig personal dygnet runt.

Arbetet kommer, i det tidiga skedet, att inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att skapa en relation mellan personal och de inskrivna där de vuxna är goda förebilder som kan vägleda och motivera den unge. Behandlingen planeras individuellt utifrån varje ungdoms unika behov. Genom ett professionellt men personligt bemötande.

Med en strukturerad och förutsägbar vardag skapas förutsättningar för den unge att utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Vårt mål är att stötta och hjälpa klienten till att öka sin självständighet. Vi har som mål att alla klienter ska ha gå i skolan eller ha någon form av sysselsättning, att de ska ha en fungerande vardag som upplevs meningsfull.

Ytterligare behandlingsinsatser kan till exempel vara social färdighetsträning, KBT, MI och psykoterapi/ samtalsterapi.

På Studievägen utgår vi från KBT och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi tänker att de problembeteenden vi ser hos våra klienter är ett resultat av deras inlärningshistoria där vissa beteenden förstärkts, medan andra av olika anledning försvagats eller släckts ut. Beteenden har växt fram och fungerat i de sammanhang som klienten kommer ifrån.

Många av dessa problembeteenden ställer till det för våra klienter eftersom de används för ofta, för länge eller för intensivt i deras nuvarande och framtida sammanhang.

Studievägen har ett nära samarbete med Cureum som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

På Studievägen förbereds ungdomen inför ett liv som vuxen med allt vad det innebär i form av ansvar, skyldigheter och möjligheter. På Studievägen får den unge nyfiket upptäcka allt det spännande som det nya livet bär med sig. Men också lära sig att hantera och möta nya utmaningar.

Sista steget på vägen mot ett självständigt liv är ett boende i en fristående lägenhet. Här finns det möjlighet att nå personal dygnet runt, även om de inte är i omedelbar anslutning till lägenheten.

Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Kom Vux och Fornby Folkhögskola. Samma kommuner har också ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring.

Geografi: Verksamheten är belägen c a 15 minuters promenad från Borlänge centralstation.
Allmänna kommunikationer tåg, samt flyg (inom 15 min). Bussförbindelser finns inom 5 minuters promenadavstånd.
Övernattningsmöjligheter finns för anhöriga.

Huvudman: Adventum, Humana

Org nr: 556330-3030

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar föreståndare.

Språk: Persiska, ytterligare språkkunskaper finns inom verksamheten

Övriga upplysningar: Adventum har egen friskola, Lanternan. Den är mycket populär bland flertalet av våra uppdragsgivare och inte allt för sällan den avgörande faktorn vid val av placering.

Skolan gör att Adventum kan erbjuda en helhetslösning innehållande vård i HVB-verksamheten och fullvärdig grundskola i skolverksamheten. Då skolan är utformad för, och har mångårig erfarenhet av att kunna möta de olika specifika skolbehov som Adventums barn och ungdomar har så kan vård och behandling kombineras med den forskningsmässigt mest avgörande faktorn för integration i samhället, utbildning.

Skolan är utformad i första hand för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolan har hög lärartäthet, lärare med adekvat ämneskompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Studievägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se