HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

05 jun

Gästgivaregården HVB

Mobil: 0760365146
Tfn: 0760365146

Besöksadress: Backgårdsvägen 3, Tjällmo
Postadress: Backgårdsvägen 3, 590 34 Tjällmo
Föreståndare: 0760365146
Placeringsansv: Jennie Olofsson, 0760365146
Platsantal: 12
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor i ålder 14-19 år med NPF och sociala samt psykiska problembeteenden.

Vi kan utreda på plats.
Psykolog, läkare, beteendevetare och specialpedagog finns kopplat till boendet.

Autism

ADHD

ADD

Behandlingsinnehåll: Verksamhetsbeskrivning

Gästgivaregården
Som Sveriges äldsta gästgiveri har gården en minst sagt rik historia, och miljön är lugn och rogivande. Fastigheten har tolv boenderum, samtliga med egna badrum med dusch och toa, och flera gemensamhetsutrymmen. Boendepersonalen har goda kunkspaer inom NPF. Gästgivaregården kommer också vara förstärkt med ett kompetensteam. Målgruppen för boendet är flickor i åldern 14-19 år (18 år och 364 dagar) med social och psykisk beteendeproblematik och/eller NPF.
Här ges individen möjligheten att träna sina färdigheter och utvecklas i en annan miljö än hemmet. Vistelsen handlar mycket om att öka självkännedomen, hitta en högre social förmåga och i de fall det är nödvändigt, bryta social isolering.

Previdensia använder tydliggörande pedagogik och vi jobbar mycket med relationsskapande. En aktiv och meningsfull fritid ger det där sammanhanget som är så viktigt. För att stärka individen och familjen arbetar vi med hela nätverket kring individen. Ett bättre mående och en ökad förståelse gör det ofta mindre besvärligt att återgå till vardagen.

Genom hela vistelsen på Gästgivaregården upprätthålls skolgången, och vid behov bistår Previdensiateamet med stöd både inför flytten hit och när det är dags att flytta ut. Gästgivaregården ligger på Backgårdsvägen 1 i Tjällmo. De allmänna kommunikationerna i området är goda och i det lilla samhället finns också en livsmedelsbutik.

Vi har kaniner, höns samt samarbete med lokala gårdar då djur är viktigt för ungdomarna som bor hos oss.

Utslussning/Eftervård

En välplanerad och väl genomförd utsluss är ofta en förutsättning för att individen ska anpassas väl till mottagande kommun. Redan tidigt under placeringstiden är det av största vikt för boendet att planera för hur återgången till hemmiljön kan komma se ut för den placerade. För att kunna ge goda förutsättningar att återanpassas i hemmiljön samarbetar boendepersonalen med hemkommunens mottagande stödinsatser samt de resurser som erbjuds av hemkommunen. Dessa stödinsatser kan vara socialtjänstens, skolans och/eller vårdens. Utöver det arbetar vi med att stödja ungdomen i att skapa/återskapa relationer hos mottagande familj, nätverk, och kring fritid. Är det inte hemkommunen som är aktuell utförs motsvarande arbete till mottagande kommun.

Boendet arbetar för att den placerade ungdomen ska känna förtroende och ha inflytande i planeringen av hemflytt. På boendet är det kontaktpersonerna som koordinerar arbetet kring utsluss.
Konkreta insatser vid avslut kan innebära:
• Överväga med handläggare om Öppenvårdsinsatser via Previdensia är nödvändiga. Insatsnivå Large, Medium eller Small finns inom Previdensias öppenvård där psykologer, beteendevetare och specialpedagoger ingår.
• Beskriva vidare behov för handläggare (förutom slutdokumentationen)
• Fritidssysselsättning introduceras/etableras/undersöks på hemort/ankomstort.
• Praktik och/eller utbildning på hemort/ankomstort. Besök och relationsskapande.
• Tydliggöra boendeform hemort/ankomstort.
• Tydliggöra förutsättningar för boendeformen med ungdom och handläggare, tex är det tydligt vilka regler som gäller vid hemkomst.
• Relationsskapande möten digitalt eller/eller på plats med tex. kontaktperson, familj, handläggare, utförare
• Tydlig visuell planering vid hemkomst
• Nätverkskarta
• Överföring av positiva behandlingsfaktorer till mottagande kommun
• Aktuella remisser/journaler överförs till aktuell mottagare.
• Besluta tillsammans med handläggare hur eftervården ska se ut. Kontakt mellan kontaktperson och boende. Besluta hur eventuell kontakt med mottagande vårdnadshavare/hem/ankomstställe.

Geografi: Tjällmo Östergötland

Org nr: 559262-6419

Upptagningsområde: Hela Sverige men ramavtal finns med:
-Gävle kommun
-Göteborgs stad
-Härryda kommun
-Kungsbacka kommun
-Kungälvs kommun
-Lerums kommun
-Lilla Edets kommun
-Molndals stad
-Orust kommun
-Partille kommun
-Stenungssunds kommun
-Tjörns kommun
-Öckerös kommun
-Tyresö kommun
-Värmdö kommun
-Ale kommun

Inskrivningsförfarande: Lämplighetsbedömning och dialog med socialtjänsten.

Vi kan även förarbeta placeringar med hjälp av vårt kompetensteam.

Även efterarbeta för en mer hållbar hemflytt.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Om oss

Previdensia startade med visionen om att hjälpa familjer där svårigheter inom NPF och social samt psykisk beteendeproblematik finns. Från dag ett har det handlat om att ge anpassat stöd kopplat till de unika behov och förutsättningar som varje familj/ungdom har.

Målet är att alla Previdensias insatserna ska ske på ett flexibelt och nytänkande sätt – med stöd av upparbetade och fungerande metoder. Ambitionen är alltid att stödet ska träffa exakt där behovet finns och skapa hållbar förändring.

Vårt arbetssätt har visat sig fungera, Previdensia växer på alla håll och kanter. Men alldeles oavsett hur verksamheten kommer att se ut framåt så kommer den att vila på samma idé som den alltid gjort: Previdensia förstår annorlunda.

Personalen på Gästgivaregården har lång erfarenhet av att möta ungdomar med olika behov. Fokus ligger på att skapa en god relation med ungdomen, ha tydliga mål och skapa en fungerande planering för vardag, skola/sysselsättning. Dölj..

Handledning

Personalen på Gästgivaregården ges kontinuelig utbildning och handledning från Previdensiateamets personal.
I Previdensiateamet ingår psykologer, beteendevetare och specialpedagoger.

Vi arbetar utifrån teambaserad nätverksvård.
Det vi kallar teambaserad nätverksvård handlar om att samla olika NPF-kompetenser kring en individ. Previdensia leder sedan arbetet och agerar länk emellan Previdensiateamet och individens nätverk. Vår erfarenhet är att individen ofta upplever att detta upplägg ger effekt på relativt kort tid. Arbetet utgår från positivt beteendestöd (PBS), som är en metod för att stärka individens fungerande.

I varje nätverk representeras fritid, individ, skola och hem (FISH).
I Previdensiateamet ingår bland annat psykologer, beteendevetare och specialpedagoger för att täcka dessa delar. Medarbetarna tar hjälp och stöd av varandra. Konkret kan det handla om kollegial handledning, framtagning av olika utbildningsinsatser och samordning. Och en hel del annat. 

"Gästgivaregården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Trauma
Yoga
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO