Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar"
Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet.
I ett modernt samhälle med dess många krav får människans hjärna ibland problem med anpassning och funktionalitet. Dess hälsosamma utveckling beror inte minst av stimulans av olika slag, men får inte överbelastas alltför mycket.
Hur individens hälsa kan kopplas till känslomässiga upplevelser är intimt förknippad med hjärnans sätt att fungera. Exempel på detta ges under föreläsningen.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00

"Mot en systematisk suicidprevention"
Föreläsare: Martin Letell, filosofie doktor, utbildningsansvarig på Suicidprevention i Väst.
Varje sjätte timme tar en människa livet av sig. Bara i Sverige. Varje dag. Året om. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska ta sitt liv som en sista utväg. Det finns andra vägar.
Att bedöma suicidrisk kan av olika anledningar vara svårt. Med utgångspunkt i statistiska riskfaktorer tar föreläsningen upp sätt att hantera suicidalitet och att bemöta en person i olika skeden av den suicidala processen. Suicidprevention börjar i mötet med en annan människa, men om vi ska minska antalet självmord i västra Sverige krävs också systematiska åtgärder. Hur når vi de politiska målen?

12.00 Lättare lunch

13.00

"Samtal som stärker - om kreativ dialog i svåra situationer"
Föreläsare: Angelica Frithiof, Fil. kand. inom humaniora samt utbildningar inom medicinsk etik, psykologi, lösningsfokus och samtalsmetodik.
Här får du inspiration till hur du kan leda en dialog som synliggör den enskildes resurser på ett helt nytt sätt.

13.45 Fika och mingel med utställarna

14.15

"En kamp för att överleva - om borderline, självskadebeteende och ätstörningar"
Föreläsare: Johanna von Schedvin, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk
kunskap.
Johanna brinner för att förändra synen på borderline- och självskadepatienter.
Hon pratar öppet och ärligt om hur det är att leva med självskadebeteenden, ätstörningar och att överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande. Johanna är en föreläsare som fångar publiken med sitt färgstarka berättande som sällan lämnar någon oberörd.

15.15

Vi avrundar dagen med utlottning av fantastiska priser!

Vi reserverar oss för eventuell programändring.