Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

HVB- och Familjehemsdagen Göteborg - 3 oktober 2024

Datum: 2024-10-03
Tid: 08:15-15:45
Ort: Göteborg
Plats: Valand

HVB- och Familjehemsdagen på Valand

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom HVB- och Familjehem. Här träffar du potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

HVB- och Familjehemsdagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Göteborg den 3 oktober 2024. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.15

"Dödligt våld i nära relationer: Vad kan vi lära för framtiden?"
Föreläsare: Viveka Enander, forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation (VKV) och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Hur ser riskfaktorerna för dödligt våld ut? Hur kan vi se dessa ur nya perspektiv och utveckla preventionen? Och vad gör vi när preventionen misslyckats och våldet är ett faktum? Stödet till de efterlevande är här en försummad fråga som kräver ytterligare utveckling.

Viveka Enander presenterar slutresultatet från ett större forskningsprojekt bedrivet av VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. I projektet har alla fall av dödligt våld i nära relationer i VGR under tidsperioden 2000–2016 granskats, såväl mäns som kvinnors dödliga partnervåld. Mönstren ser dock olika ut. Vad kan vi lära för framtiden?

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00

"Mäns våld mot kvinnor - Hur ser polisens arbete ut just nu?"
Föreläsare: Johan Barvaeus, polisintendent

Skjutningar, sprängningar och mäns våld mot andra män har accelererat under de senaste tre åren. Samtidigt har mäns våld mot kvinnor hamnat lite i skuggan, trots att antalet mördade kvinnor ökat under årets första kvartal jämfört med tidigare år. I många polisregioner har mäns våld mot kvinnor varit dödligare än det gängrelaterade våldet. Mäns våld mot kvinnor måste tas på samma allvar, ha samma prioritet, status och resurser som mäns våld mot andra män.

Hur ska polisen kunna prioritera och bekämpa mäns våld mot kvinnor lika högt som insatserna mot gängbrottslighet? Vilka resurser och lagändringar behövs?

Polismyndighetens nationella operation BETA, där Johan Barvaeus är biträdande operativt ansvarig, ska nu utveckla arbetssätt för att analysera hur mord på kvinnor skulle kunna ha förhindrats och hur samverkan mellan myndigheter ska utvecklas för att rädda liv.

12.00 Mingellunch

13.00

"Vilken roll spelar hjärnan vid psykisk ohälsa och drogmissbruk?"
Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet.

Åkes föreläsning kommer att ge en inblick i hjärnans värld. Hur den rubbas av droger och hur ohälsa uppstår. Men vi kommer även att få lära oss hur hjärnan störs i sin funktion av händelser med inslag av stress och trauma. Några av de problem som belyses är minnesfunktioner, uppmärksamhet och psykisk ohälsa.

Denna föreläsning ger dig kunskap om:
• Hjärnans roll vid psykisk ohälsa.
• Hur påverkas den psykiska hälsan av drogmissbruk?
• Drogmissbrukets roll vid minne och glömska.
• Vad är det mest utmärkande för hjärnans så kallade belöningssystem?

14.15 Fika och mingel med utställarna

15.00

"Missbrukaren och de anhöriga - beroende och medberoende"
Föreläsare: Peter Jacobsson, föreläsare och numera nykter narkoman och alkoholist.

Peter berättar om sitt liv som narkoman och alkoholist, om orsakerna och livet efter drogerna. Han var 9 år när han drack och sniffade thinner för första gången. Som vuxen såg Peter sig inte som missbrukare. Han jobbade ju som snickare, hade hus, sambo och barn. Han tyckte att han var en hårt arbetande knegare som förtjänade lite berusning.Peter lyckades i många år att lura sig själv. Han tyckte att han hade kontroll. Inte ens när hans fru ställde ett ultimatum kunde han se sin egen skuld i familjens problem. 

Enligt Peter så gömmer sig missbrukare ofta bakom masker för att skydda sig mot omgivningen, men de tar även på sig masker för att de skäms över sig själva och sitt sätt att vara. Skam blir till drivmedlet i denna process. Kan verkligen skam smitta ner en hel familj? Och varför anpassar sig familjen, vännerna och omgivningen efter missbrukarens villkor och känslomässiga kaos?

Vi kommer även få höra Peter berätta om sin dotter Mira som dog av en överdos vid endast 19-års ålder.

Peter berör och förmedlar hopp och han föreläser för såväl narkotikapoliser som socialtjänsten.

16.00

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

Anmälan

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.