HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Scandic Triangeln

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till ert dagliga arbete.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare.

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.00

"Droger och våld - Psykisk sjukdom och våld"
Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare.
När riskerar drogpåverkade och psykiskt sjuka att bli våldsamma?
Vilka är våldets drivkrafter?
Hur kan man agera för att lugna ner och minska risken för våld?
 
10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Kvinnor med narkotikamissbruk, en särskilt utsatt grupp?"
Föreläsare: Torkel Richert, docent i socialt arbete vid Malmö universitet.
Mycket talar för att kvinnor med narkotikamissbruk lever med en särskild utsatthet kopplat till en ökad risk för fysiskt och sexuellt våld, psykisk ohälsa samt ett större stigma. Kvinnor har även beskrivits som passiva offer beroende av män för sin försörjning inom illegala drogekonomier. Samtidigt finns forskning som nyanserar denna bild och som visar att kvinnor med missbruk i många fall kan ha aktiva roller inom drogekonomier och att det också kan finnas fördelar med att vara kvinna i dessa miljöer. Andra studier pekar på risker med att ensidigt fokusera på kön och på vikten av att även väga in andra faktorer som klass, sexualitet eller typ av drogberoende för att förstå individers utsatthet och hjälpbehov.

Denna föreläsning kommer att utifrån aktuell forskning diskutera om och i så fall på vilket sätt kvinnor med narkotikamissbruk är en särskilt utsatt grupp med särskilda behov av vård och behandling.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Kvinnors och flickors inverkan och delaktighet i kriminella miljöer"
Föreläsare: Peter Svensson, egen erfarenhet av gängkriminalitet, drogmissbruk och ger stöd till kriminella kvinnor. Han arbetar idag på Initium stöd och skyddat boende (skyddat boende och avhopparverksamhet). Peter har en dubbeldiagnos: ADHD och bipolär sjukdom.
Organiserad brottslighet och gängkonflikter har blivit en av vår tids största säkerhetsutmaningar.
Hur delaktiga är kvinnor i det grova våldet i kriminella miljöer? Vad är kvinnornas roll i de kriminella gängen?
Vilka möjligheter finns det för kvinnor att lämna våldsaktiva och kriminella miljöer?
Olika samhällsaktörer har antagit att kvinnor i huvudsak är offer, men kvinnor är även genomförare och möjliggörare.
Kvinnors inflytande är relativt outforskat, vilket innebär att de har kunnat bidra nästan obehindrat till de kriminella miljöernas verksamhet.

Det finns även en tydlig trend att flickor under 15 år som utövar våld och befinner sig i kriminella miljöer ökar stort. (Källa: Polisregion Mitt)
Kvinnor innehar en rad olika roller. Det är vanligtvis inte kvinnorna som utövar det grova våldet, men de är delaktiga i planeringen och logistiken som är avgörande för att det grova våldet fortgår.
När kvinnor söker stöd för att lämna en våldsam kriminell miljö eller egen kriminalitet, så handlar det ofta om att de är utsatta för våld, utnyttjas sexuellt eller att de har en rädsla för sina barns välmående. 
Därför använder de inte samma vägar till avhopp som manliga kriminella.

Genom att öka kunskapen kring kvinnors delaktighet och drivkrafter inom de kriminella miljöerna så finns det en god möjlighet att reducera det grova våldet,
öka brottsuppklaringen, begränsa deras inflytande på den kriminella ekonomin och förbättra möjligheterna för kvinnor att avbryta en kriminell bana.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Socialt arbete i kristider" 
Föreläsare: Nicolas Lunabba, socialarbetare, debattör, författare till boken "Blir du ledsen om jag dör" och verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö.
Nicolas har arbetat i över 20 år med barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. I områden där skyddsväggar eller överlevnad inte är en självklarhet, där barn mördar och mördas.

Här berättar han om människor i utsatthet, sociala orättvisor, fattigdom, rasism, segregation och missförhållanden i samhället.

Nicolas berättar även om de unga som hamnar i våldsspiraler och vägen ur det.
Det är det förebyggande arbetet som är centralt, att bekämpa mekanismerna som leder unga in i kriminalitet snarare än att bekämpa unga kriminella. 

Som verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö arbetar han med att fånga upp barnen i riskzon tidigt.
Genom direkta och praktiska insatser vill han underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper, så att de inte dras in i tung kriminalitet och dödligt våld.
Han menar att morden på unga människor, och unga människor som mördar, är den yttersta konsekvensen av det samhälle vi har skapat.
Nicolas är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga och han har en stark röst i den offentliga samhällsdebatten.
Hans "Sommar i P1" 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler.

16.00

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Malmö - 19 oktober 2023

Datum: 2023-10-19
Tid: 08:15-16:00
Ort: Malmö
Plats: Scandic Triangeln

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.