HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

LSS-dagen på 7A Odenplan

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. Här träffar du potentiella samarbetspartners, LSS-verksamheter, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

LSS-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar med placeringar och/eller biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. 

Välkommen att föranmäla dig som besökare på LSS-dagen i Stockholm den 5 september 2024. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Konsten att rädda liv: om att förebygga suicid"
Föreläsare: Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare
Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Bara i Sverige.
Ytterligare minst 15 000 personer gör suicidförsök varje år. (Källa: SKR)
Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra? Finns det varningstecken?

Risken för självmordsförsök och självmord är mycket högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt. Särskilt hög risk för självmordsbeteenden har kvinnor som förutom autism även har ADHD.
(Källa: Karolinska Institutet)

Vi har bjudit in Ullakarin Nyberg som är suicidforskare och föreläser om kunskapen som finns om suicid, hur vi ser på suicid och hur man kan tänka i mötet med klienter.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
Föreläsningen fortsätter
Föreläsare: Ullakarin Nyberg


12.00 Mingellunch

13.00

"Vilken roll spelar hjärnan vid psykisk ohälsa och NPF-diagnoser?"
Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet.
Åkes föreläsning kommer att ge en inblick i hjärnans värld. Hur uppstår ohälsa och vilka konsekvenser på hjärnan medför det? Vi kommer även att lära oss hur hjärnan arbetar och fungerar vid NPF. Speciellt fokuseras det på viktiga problem som uppstår på minnesfunktioner, uppmärksamhet och psykisk hälsa.

Denna föreläsning ger dig kunskap om:
• Hjärnans roll vid psykisk ohälsa.
• Hjärnans roll vid NPF-diagnoser.
• Hjärnans sätt att organisera lagring av minnen.
• Vad är det mest utmärkande för hjärnans så kallade belöningssystem?

14.15 Fika och mingel med utställarna

15.00

"Bemötande vid ADHD och Autism/Aspergers syndrom"
Föreläsare: Torbjörn Andersson, autism-utbildare med egen autismdiagnos.
Hur möter man på bästa sätt barn och vuxna med ADHD eller autismtillstånd?
1% - 2% av befolkningen lever med autism. Torbjörn är en av dem. Här berättar han om hur det är att vara autistisk.
Han berättar även om vikten av flera perspektiv och medvetna värderingar, för bemötande av barn och vuxna med ADHD och autismtillstånd.

16.00

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

LSS-dagen Stockholm - 5 september 2024

Datum: 2024-09-05
Tid: 08:30-16:00
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.