HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AddSecure har lösningen för: Ett tryggt och säkert boende

”Tryggt Boende” är AddSecures specifikt framtagna säkerhetslösning för vård- och omsorgsboenden. Med hjälp av sensorer, kameror och personlarm ska rätt person få rätt information i rätt tid. Allt för att minska risken för allvarliga incidenter.

AddSecure är den ledande leverantören av säkerhetslösningar i Sverige. Nu erbjuder företaget en lösning specifikt framtagen för att öka säkerheten och tryggheten i vård- och omsorgsboenden som t ex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB-hem eller LSS-hem. Lösningen heter Tryggt Boende. 

– Med vår lösning vill vi underlätta arbetet för personalen på de olika boendena. När något händer är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Tryggt Boende ser till att rätt personer omedelbart får rätt information så att lokala insatser och rätt säkerhetsåtgärder aktiveras, säger Mats Genberg, affärsområdeschef Smart Rescue, AddSecure. 

Personal på olika former av boenden har många säkerhetsutmaningar i sin vardag. Det kan handla om att en patient lämnar boendet genom fönstret eller dörren av misstag, eller på eget bevåg. Men även att en patient förirrar sig i lokalen eller glömmer att stänga av vattenkranen. Det kan också handla om att obehöriga försöker ta sig in på boendet och personalen upptäcker det för sent och en konflikt eller hotfull situation uppstår.

– Genom rätt typ av lösningar kan personalen förhindra eller begränsa konsekvenserna av en incident, på så sätt skapas en tryggare miljö för både personal och vårdtagare, fortsätter Mats.Tryggt Boende
består av sensorer och/eller kameralarm som är kopplade till AddSecure’s larmmottagningsapp AddView eller till personlarm med digital display. Lösningen är flexibel och anpassas efter verksamhetens förutsättningar och behov.

– Fördelen med Tryggt Boende är att lösningen går att använda med app och personlarm beroende på boendets behov, förklarar Mats vidare.

Sensorerna är kopplade till en gateway som via AddSecure’s molntjänst kopplar datan direkt till vald enhet, antingen ett personlarm eller app. 

Kameralösningen består av smarta kameror som är kopplade till appen eller personlarm på samma sätt som sensorerna. Användarna får larm från kameran när oinbjudna gäster närmar sig boendet. När någon passerar en virtuell linje så går larmet. Kameran kan även på samma sätt larma när någon lämnar boendet. Lösningen är mycket effektiv och säker samtidigt som den är kostnadseffektiv. Sensorerna går snabbt att installera med minimal påverkan på lokalerna.

– Det är viktigt att rätt information når rätt person i tid. Allt för att förhindra och begränsa uppkomsten av incidenter, avslutar Mats. 

Läs mer om lösningen på addsecure.seFler artiklar Visa fler artiklar

AddSecure Tryggt Boende är en del av Smart Rescue, som erbjuder innovativa, livskritiska lösningar för incidenthantering. Detta hjälper organisationer, kristeam och räddningstjänster att förebygga och snabbt agera på offentliga eller privata nödsituationer.

AddSecure har arbetat med säkrad kritisk kommunikation sedan slutet av 70-talet och finns idag i 15 länder. Tryggt Boende är en lösning som företaget specifikt tagit fram för att öka säkerheten och tryggheten i vård- och omsorgsboenden som t ex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB-hem eller LSS-hem.

Läs mer om addsecure.se