Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Boka föreläsare

Arbetar du inom socialtjänsten, LSS, HVB, familjehem eller stödboende så hoppas vi att någon eller flera av våra föreläsare ska attrahera just dig. Lyssna på experterna som ger dig de bästa verktygen för att utvecklas i din yrkesroll. 

Vill du boka en föreläsare?
Kontakta oss:
08-459 24 20 
info@cura.se 


Angelica Frithiof, Fil. kand. inom humaniora samt utbildningar inom medicinsk etik, psykologi, lösningsfokus och samtalsmetodik.
Här får du inspiration till hur du kan leda en dialog som synliggör den enskildes resurser på ett helt nytt sätt.

Få kostnadsförslag


Caroline Engvall, journalist, författare. Caroline föreläser om barn och unga som använder sex som ångestdämpning och självskadebeteende samt barn i svensk sexhandel, så kan vi upptäcka, lyssna och hjälpa dem vidare. Caroline är ledande expert på detta ämne.

Få kostnadsförslag


Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)"

Få kostnadsförslag


Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare inom LSS, med lång erfarenhet av socialrätt inom LSS. Som socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer lättförståeligt.

Exempel på föreläsningar: "Nya bestämmelser om personlig assistans".
Nya regler om assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken och insats enligt 9 § 2 LSS föreslås träda i kraft den 1 april 2018. 
Vilka konsekvenser – på gott och ont – får lagändringen för kommunerna? Förändringen är större än vad som skenbart framgår av förslaget.

Få kostnadsförslag


Hannah R Jakobsson, Legitimerad psykolog

Få kostnadsförslag


Jill C Faulkner, Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter att ha vuxit upp med ett kontinuerligt stöd av samhälle och familj har hon idag ett fungerande liv och en djup förståelse för många aspekter av livet med diagnos. Hon är ett bevis på att svagheter kan vändas till styrkor och det är precis det hon ger tillbaka till samhället med det jobb hon utför som professionell föreläsare och mentor.

Johanna von Schedvin, PTP-psykolog och föreläsare med egna erfarenheter. Johanna brinner för att förändra synen på borderline- och självskadepatienter. Hon pratar öppet och ärligt om hur det var att leva med självskadebeteenden, ätstörningar och att överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande. Johanna är en föreläsare som fångar publiken med sitt färgstarka berättande som sällan lämnar någon oberörd.

Få kostnadsförslag


Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. "Att bemöta med utvecklande kommunikation"

Få kostnadsförslag


Lisbeth Pipping, författare, beteendevetare, föreläsare med egen erfarenhet.
Hunger, smärta och misär - att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa

Få kostnadsförslag


Sascha Abdelnabi - Inspirerande och kompetent inom psykisk ohälsa bland ungdomar

Sascha Abdelnabi är en flitigt använd föreläsare och inspiratör med stor kompetens inom psykisk ohälsa socialt och pedagogiskt arbete. Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning i hur man kan möta dessa människor för att få dem till en ljusare vardag. 

Få kostnadsförslag


Sara Mohammad, GAPF - Riksorganisation mot Hedersvåld. 
Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?
Med större kunskap om hedersrelaterat brott kan personal inom kommun/rättsväsendet/behandling på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden. 
Föreläsningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott. Föreläsningen kan också utgöra en bra början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området.

Få kostnadsförslag


Ulla-Maria Andersson, författare, terapeut, personlig erfarenhet av beroendeproblematik. 
"Att vara en missbrukande mamma - lära sig leva med vetskapen om att ha skadat sitt eget barn"

Få kostnadsförslag


Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. 
"Hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar"

Få kostnadsförslag