Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Föreläsare

Vi hjälper dig att hitta och boka rätt föreläsare inom områdena missbruk, droger, kriminalitet, lagstiftning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, konflikthanteringar med flera.

Kontakta oss så får du kostnadsfri rådgivning!
08-459 24 24 • info@hvbguiden.seinfo@lssguiden.se

BOKA FÖRELÄSARE

Klicka på den föreläsare du är intresserad av och fyll i formuläret som finns på sidan.

Föreläsare 38 föreläsare

Andreas Wedeen

"Möta människor med rättshaveristiskt beteende" - Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra.

Angelica Frithiof

Angelica har lång erfarenhet av att föreläsa för samt utbilda och handleda personal inom offentlig sektor och då gärna med inriktning på svåra samtal, bemötande, etik och ledarskap. Förutom en grund inom humaniora så har Angelica påbyggnadsutbildningar inom Narrativ samtalsmetodik, Medicinsk etik, Lösningsfokuserat arbetssätt samt Psykologi.

Anna Bergholtz

"Blind – ett annat sätt att se" - Anna Bergholtz är entreprenören och journalisten som blev känd som Sveriges första blinda filmrecensent. Hör om hennes livsresa. Om barnreumatism och sjukdomen som ledde till blindhet i vuxen ålder.

Ardavan Khoshnood

"Gängbrottslighet och skjutvapenrelaterat våld i Sverige" - Föreläsare: Ardavan Khoshnood, kriminolog på Malmö universitet, Medicine Doktor (PhD), Specialistläkare i Akutsjukvård, Statsvetare.

B Robert Andersson

B Robert Andersson, terapeut, författare och föreläsare som har utvecklat behandlingsprogram inom svensk beroendevård.

Billie Breiwald

Billie fick diagnoserna autism och ADHD i vuxen ålder - och det som varit kaos hela livet började äntligen falla på plats. Billie delar med sig av sin historia genom föreläsningar ur ett inifrånperspektiv. Med värme och öppenhet skapar hon identifikation och förståelse hos åhöraren.

Caroline Engvall

”Sexualbrott mot barn på nätet – så kan vi se, fråga och hjälpa vidare” - Föreläsare: Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn, Virtuell våldtäkt och deckarna Ärren vi bär och Judasvaggan.

Charlotte Ohlson Bresciani

”Livets berg- och dalbana” - Föreläsare: Charlotte Ohlson Bresciani, föreläsare och utbildare i bemötande. För några år sedan förändrades Charlottes liv totalt i en olycka när hon skulle rädda sin son. Hon tar er med på den långa, stundtals tuffa resa hon gör för att uppnå samma livskvalitet som innan olyckan.

Christoffer Hjalmarsson och Niklas Nyberg

"36 dagar på gatan – hemlöshet, missbruk och kriminalitet" - I 36 dagar levde den prisbelönte fotografen Christoffer Hjalmarsson som hemlös på Stockholms gator. Han dokumenterade de erfarenheter han fick med en videokamera.

Diana Lorenz

"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)" - Föreläsare: Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Emil Häggbom och Mathilde Häggbom

Mor och Son - Beroende och medberoende som familjesjukdom" - Föreläsare: Emil Häggbom och Mathilde Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet. Hur påverkas folk i ens närhet av missbruk och medberoende?

Erik Andersson

”Rutinbundenhet och tvångsmässighet, hur kan man förstå och bemöta personer med Autism som kör fast i ritualer?” - I denna föreläsning kommer Erik Andersson, psykolog och docent vid Karolinska Institutet, gå igenom hur man kan förstå och hjälpa personer som kör fast i överdriven rutinbundenhet.

Finn Kronsporre

Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare inom LSS, med lång erfarenhet av socialrätt inom LSS.

GAPF (Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime)

"Hedersrelaterat liv, våld och mord" - Föreläsare: Representant från GAPF (Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime). Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Varför fortsätter hedersvåld i Sverige?

Giorgio Grossi & Kerstin Jeding

KrisStress. Vad kan vi göra för att orka hålla ut när en kris blir långvarig och vi inte vet hur det blir sedan? Vad behöver vi veta om stress?

Gösta Liljeholm & Sabina Hahn

"Att använda en teori byggd metod för bemötande av vanliga problembeteenden hos placerade ungdomar" - Gösta Liljeholm & Sabina Hahn, Leg psykologer med KBT-inriktning. Föreläsningen belyser möjligheter och begränsningar med HVB som behandlingskontext.

Helena Bingham

”Psykopatiska och narcissistiska personligheter” - Ett viktigt ämne som det behövs mycket mer kunskap om. Självcentrerade och känslokalla personligheter påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna blir ofta både svåra och långvariga för de som råkar illa ut.

Håkan Svensson

"Ett skrynkligt ess i rockärmen" - Föreläsare: Håkan Svensson - en av världens få sjukgymnaster med CP-skada. Målet har han uppnått genom att vända upp och ner på begreppet handikappad, genom att ifrågasätta gamla invanda tankesätt och hitta nya lösningar.

Jan Tern

"Stress Exit - Hur du minskar stressen och ger plats för glädje, effektivitet och hälsa" - Vad gör dig stressad och hur påverkar den dig? Ditt svar kommer troligen skilja sig från din kollegas eller väns svar och där har vi ett av stressens problem.

Jill C. Faulkner

Jill C. Faulkner är autistisk och en av branschens ledande föreläsare tack vare sitt inifrånperspektiv och brinnande intresse för samhällsfrågor som rör NPF. Hon berättar sin historia och knyter an till LAB - lågaffektivt bemötande, metoden som går ut på att anpassa omgivningen för att förebygga problemskapande beteenden.

Kim Einhorn

Kim har flera års erfarenhet av att föreläsa, bland annat för organisationen Zikaron, där hon talar om hur hennes farmor överlevde förintelsen och trauma mellan generationer såväl som för organisationen Team Tilia där hon talar om psykisk ohälsa.

Lasse Gustavson

"Att bemöta med utvecklande kommunikation" - Föreläsare: Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. Med värme och humor delar Lasse med sig av kunskap och erfarenheter kring att möta kollegor och brukare på ett utvecklande vis.

Lasse Mattila

"Utsatthet och Utanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Lasse Mattila, socionom med egen erfarenhet. Lasse brinner för att förebygga utsatthet och utanförskap bland barn och unga.

Lisbeth Pipping

"Hunger, smärta och misär - att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa" - Föreläsare: Lisbeth Pipping, författare, beteendevetare, föreläsare med egen erfarenhet.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare på Karolinska Institutet Stockholm, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskar idag kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Marcus Sandborg

"Beroende, schizofreni och psykisk ohälsa" - Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur det är att leva med beroende och schizofreni, psykisk hälsa, psykisk ohälsa och bemötandefrågor.

Martina Nelson

Martina arbetar med psykoterapi och utredning. Hon specialiserar sig inom neuropsykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med adhd, autism och psykisk ohälsa.

Peter Jacobsson

Missbrukaren och de anhöriga - beroende och medberoende Peter berättar om sitt liv som narkoman och alkoholist, om orsakerna och livet efter ...

Peter Svensson

Drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med kriminellt gäng Den grova brottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och ...

Pär Johansson

"Fördomar, talang och inkludering" - Föreläsare: Pär Johansson, föreläsare samt grundare av och ledare för Glada Hudik-teatern. Nu aktuell med filmen "Catwalk" som släpptes på bio 2020. Pär är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik-teatern, en teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen.

Sascha Abdelnabi

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga" - Föreläsare: Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Sonia Elvstål

"När benet kapades började mitt liv" - Föreläsare: Sonia Elvstål, författare, en bättre mamma, en bättre vän och en bättre version av sig själv. Efter en motorcykelolycka i maj 2009 tvingades Sonia amputera sitt ena ben. Idag är hon tacksam för olyckan.

Stefan Sandström

"Missbruk, trauma och samsjuklighet" - Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare. Både svensk och internationell forskning visar att trauma är den kanske vanligaste bakgrundsfaktorn vid substansmissbruk. Vanligen tjänar drogerna till att självmedicinera för att slippa det lidande som traumat orsakar.

Teija Bervokk

"Bemötande av barn och unga i kris samt sexuell utsatthet" - Teija Bervokk föreläser om sexualbrott mot barn på nätet och tar bland annat upp hur vuxna kan upptäcka signaler kring barns dåliga mående.

Torbjörn Andersson

"Bemötande vid autismtillstånd och ADHD" - Föreläsare: Torbjörn Andersson. Autist, författare, har masterexamen i psykologi, och 25 års erfarenhet av autismarbete.

Torkel Richert

"Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem - en utsatt men osynlig grupp" - Ständiga känslor som oro, ångest, sorg, skuld, skam och maktlöshet. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation.

Youstina Demetry

Doktorand i klinisk psykologi och utbildningsansvarig vid Smart Psykiatri. Youstina arbetar med utredningar av barn och vuxna med adhd och autism.

Åke Pålshammar

"Hjärnans utveckling i skärmarnas tid – Vad förlorar vi när samtalet försvinner?" - Föreläsare: Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. Om vad som sker med vår hjärna när mängder av skärmar tar allt större plats i vårt liv.