HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Utbildningar & Föreläsare

Arbetar du inom socialtjänsten, LSS, HVB, Familjehem eller Stödboende så hoppas vi att någon eller flera av våra föreläsare ska attrahera just dig. Lyssna på experterna som ger dig de bästa verktygen för att utvecklas i din yrkesroll.

Vill du boka en föreläsare?
Kontakta oss:
08-459 24 20
info@cura.se


Angelica Frithiof, Angelica har lång erfarenhet av att föreläsa för samt utbilda och handleda personal inom offentlig sektor och då gärna med inriktning på svåra samtal, bemötande, etik och ledarskap. Förutom en grund inom humaniora så har Angelica påbyggnadsutbildningar inom Narrativ samtalsmetodik, Medicinsk etik, Lösningsfokuserat arbetssätt samt Psykologi. Med humor och värme levandegör Angelica alltid teori med praktiska exempel och konstruktiva verktyg.

Några exempel på Angelicas föreläsningar:
"Praktiska verktyg för att hantera svåra situationer i din brukarkontakt"
"Stabilt ledarskap i en komplex miljö"
"Att hitta sin egen bottenplatta som chef och kunna styra med etisk kompass"
"Hur du får medarbetare att ta ansvar för arbetsmiljön och utvecklingsfrågorna"
"Hur du uppmuntrar till ett lärande och reflekterande förhållningssätt hos medarbetarna"
"Att leda bort personal som inte passar för att arbeta med människor"

Få kostnadsförslag


Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn, Virtuell våldtäkt och deckarna Ärren vi bär och Judasvaggan. Hon driver flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer. Hon är 2018 års Elise Lindqvist-pristagare, Årets Mama, har engagerat riksdag och regering i frågan samt blivit engagerad av Drottning Silvia och prinsessan Sofia att prata om ämnet, både privat och för Childhood Foundation.

Föreläsningen ger kunskap om sexualbrott mot barn på nätet och hur förövarna arbetar – också mot små barn, både på spelplattformar och i sociala medier där både tjejer och killar kan bli utsatta. Du får också ta del av senaste forskningen kring utsatta och förövare, samt signaler, hjälp att lyssna, ställa frågor och agera.

Röster om Caroline Engvalls föreläsningar:
En jättebra föreläsning!”
”Rätt i tiden!”
”Bra, viktigt, mångfacetterat!”

Få kostnadsförslag


Emil Häggbom och Mathilde Häggbom, föreläsare med egen erfarenhet.
"Mor och Son - Beroende och medberoende som familjesjukdom"

Hur påverkas folk i ens närhet av missbruk och medberoende?
Emil Häggbom (f. 1991) växte upp i en av Stockholms finare delar med en familjebild som såg stabil och bra ut på ytan, men som egentligen präglades av missbruk och medberoende. I de tidiga tonåren hade Emil kraftig ångest och klarade inte av att sköta skolan och som 13-åring började alkoholmissbruket. Emil fastnade i ett beroende med tyngre droger från 15 års ålder fram till 21 års ålder. Desperation efter bekräftelse, uppmärksamhet och känslan av att få tillhöra något ledde honom in i kriminalitet och utanförskap. Nu fick han äntligen komplimanger från sina nya "vänner". För att finansiera sitt drogberoende började Emil sälja narkotika och även stjäla från sin familj. Att det var olagligt tänkte han inte alls på.

Emil fick kontakt med beroendevården och vände sig samtidigt till en tolvstegsgemenskap. Även mamma Mathilde började vid den här tiden att gå på möten riktade till den beroendes familj, så kallad anhörigprogram. När hon satt på dessa möten insåg Mathilde att även hon själv hade saker att ta itu med. Hon hade under Emils beroendeperiod glömt bort sig själv och istället fokuserat på sonens problem. Det är en så skamfylld familjesjukdom. Det är svårt att erkänna att någon i ens familj har problem men det är också viktigt att poängtera att även anhöriga behöver hjälp. Båda behöver bryta sina gamla mönster.

Nu är Emil nykter och föreläser tillsammans med mamma Mathilde om beroendet och medberoendet som drabbar hela familjen. De berättar även hur de själva upplevde de här åren och hur det har påverkat deras liv.
Under åren har Emil medverkat i TV, radio, tidningar och han har föreläst för bland annat narkotikapolisen och Västmanlands tingsrätt.

Få kostnadsförslag


Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)"

Få kostnadsförslag


Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare inom LSS, med lång erfarenhet av socialrätt inom LSS. Som socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer lättförståeligt.

Exempel på föreläsningar: "Nya bestämmelser om personlig assistans".
Nya regler om assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken och insats enligt 9 § 2 LSS föreslås träda i kraft den 1 april 2018.
Vilka konsekvenser – på gott och ont – får lagändringen för kommunerna? Förändringen är större än vad som skenbart framgår av förslaget.

Få kostnadsförslag


Hannah R Jakobsson, Legitimerad psykolog

Få kostnadsförslag


Jill C Faulkner, Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter att ha vuxit upp med ett kontinuerligt stöd av samhälle och familj har hon idag ett fungerande liv och en djup förståelse för många aspekter av livet med diagnos. Hon är ett bevis på att svagheter kan vändas till styrkor och det är precis det hon ger tillbaka till samhället med det jobb hon utför som professionell föreläsare och mentor.

Få kostnadsförslag


Johanna von Schedvin, PTP-psykolog och föreläsare med egna erfarenheter. Johanna brinner för att förändra synen på borderline- och självskadepatienter. Hon pratar öppet och ärligt om hur det var att leva med självskadebeteenden, ätstörningar och att överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och tillfrisknande. Johanna är en föreläsare som fångar publiken med sitt färgstarka berättande som sällan lämnar någon oberörd.

Få kostnadsförslag


Lasse "Brandmannen" Gustavson, inspirationsföreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap. Lasse är utbildad hälsopedagog med inriktning på mental träning, mindfulness och hållbar förändringsledning.

Få kostnadsförslag


Lisbeth Pipping är författare, debattör, krönikör, beteendevetare, föreläsare med egen erfarenhet. Lisbeth har två typer av ämnen som hon lyfter:

1. Från vanvård till en fråga i vem vet mest - en föreläsning om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa.

Lisbeth Pippings barndom var full av slag och psykisk misshandel. Hon var alltid rädd, varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund. Rädd för sin mamma, rädd för sina klasskamrater, rädd för han som utnyttjade dem, rädd för allt. Hunger, smärta och misär - att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa

Men det går att överleva och få ett gott liv. Lisbeth Pipping lyfter forskning vad gäller överlevnad och möjligheten att få ett gott liv trots en mycket svår barndom.Vi måste våga se med barnens ögon och agera så att barn som vanvårdas och far illa få en barndom att leva i.

 • Utsatta barn behöver modiga vuxna som vågar se och vågar fråga.
 • Hur det påverkar barn att leva med föräldrar som har ett intellektuellt funktionshinder
 • Forskning
 • Hur kan socialtjänsten se och ge stöd till dessa barn och deras familj?
 • Hur påverkas förälderns funktionshinder anknytning och bandet mellan barn/förälder?
 • Inget barn är uträknat, vi måste v tro att barn ska klara sig och få ett gott liv.
 • Vilken roll har vi, vad gäller att våga se och agera när vi misstänker att barn far illa?

2. En mobbningsfri skola - hur når vi dit?

Vad gör mobbning med den tysta gruppen, mobbarna och den som blir utsatt för mobbning? Innehållet anpassas efter er verksamhet, önskemål och personalens förkunskaper. Omfånget kan formas för halvdag, heldag eller flera dagar med uppföljning träffar. Utbildningsdagarna varvas med teori, filmer och praktiska övningar.

Ur innehållet:

 • Hur når vi en mobbningsfri skola
 • Mobbningslarm på alla våra skolor!
 • Närvandring, vad är det?
 • Bra verktyg att främja, förebygga, upptäcka och stoppa mobbning.
 • Hur skriver ni en Plan mot kränkningar, diskriminering och mobbning som blir ett levande dokument på skolan?
 • Använd styrkor för att hantera svagheter
 • Bemötande vid utmanande situationer
 • Arbeta med samtal i grupp/familjer

Få kostnadsförslag


Sascha Abdelnabi - Inspirerande och kompetent inom psykisk ohälsa bland ungdomar

Sascha Abdelnabi är en flitigt använd föreläsare och inspiratör med stor kompetens inom psykisk ohälsa socialt och pedagogiskt arbete. Sascha Abdelnabi föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning i hur man kan möta dessa människor för att få dem till en ljusare vardag.

Få kostnadsförslag


Sara Mohammad, GAPF - Riksorganisation mot Hedersvåld.
Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?
Med större kunskap om hedersrelaterat brott kan personal inom kommun/rättsväsendet/behandling på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden.
Föreläsningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott. Föreläsningen kan också utgöra en bra början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området.

Få kostnadsförslag


Ulla-Maria Andersson, terapeut och författare är född 1956 och uppvuxen i en förort till Stockholm. Redan i tidiga tonår började hon missbruka och det fortsatte långt upp i vuxen ålder. 1991 kom vändpunkten och sedan tjugo år tillbaka arbetar hon som terapeut på ett behandlingshem för kvinnor. 2013 debuterade hon som författare och har sedan dess skrivit tre självbiografiskt baserade romaner.

Hör henne föreläsa om ett liv fyllt av svek, sexuella övergrepp, missbruk och misär. Låt dig beröras av en berättelse om att gå fullständigt vilse i livet och finna sig tillrätta där. Om att vilja, men inte kunna klara av att ta hand om sitt barn och om skulden och skammen som uppstår då. Men det är också en berättelse som inger hopp. Låt dig inspireras av en livsväg som visar att det aldrig är försent att förändra. Lyssna på när Ulla-Maria pratar om hur möten med andra kan göra en stor skillnad. Hur betydelsefullt det är att bli sedd och förstådd. Sedan flera år tillbaka är hon en uppskattat föreläsare som också anlitas till utbildningsdagar för familjehem och socialtjänst.

Röster efter genomförda föreläsningar/utbildningsdagar:

”Som gammal kriminalvårdare var det magiskt att höra Ulla-Maria föreläsa. Det gav hopp om att förändring är möjlig. Jag önskar att alla som arbetar inom vårdsektorn får chansen att lyssna på henne. Ulla-Maria trollband verkligen sina åhörare.”

"En gripande och ärlig föreläsning. Den var väldigt uppskattad och många deltagare pratade efteråt om hur bra de tyckte att det var att få lyssna på berättelsen."

”En mycket gripande, allvarlig och hoppfull föreläsning, den bästa utbildningsdagen vi som familjehem haft. Väldigt lärorikt.”

Få kostnadsförslag


Åke Pålshammar har en gedigen bakgrund som universitetslektor i psykologi. Han berättar levande och humoristiskt om hur människans hjärna fungerar, i normalfallet och när det blir problem. Hjärnan utvecklas hela livet, och ordet neuroplasticitet har kommit att betyda mer optimism vad gäller hur hjärnan kan påverkas. Därmed förmedlas en mer optimistisk attityd till störningar och oönskade avvikelser som uppstått i hjärnan.

Hur förändras och utvecklas hjärnan? Vad betyder en trygg eller otrygg anknytning för individens förutsättningar? Vilka effekter har stress och droger på hjärnans funktion och utveckling? Störningar och avvikelser?

Få kostnadsförslag

Ämnen
Föreläsare