HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alpklyftan HVB: Familjebehandling och samverkan i fokus

Alpklyftan HVB har två enheter på Hisingen i Göteborg. Här får ungdomar i åldrarna 14-20 år en lugn, trygg miljö där de får chansen att starta om och börja resan mot ett fungerande liv. Familjebehandling och samverkan med övriga vård- och myndighetskontakter är centralt för Alpklyftans arbete. Man vill ge ungdomarna det stöd de har rätt till.

På Alpklyftan hvb är familjebehandling en central del i hemmets verksamhet. Målgruppen är ungdomar som av olika anledningar inte klarar av att bo hemma. Karin Josefsson är familjeterapeut på Alpklyftan HVB:

– Vi erbjuder både föräldrastöd och familjebehandling. För oss är det väldigt viktigt att inkludera föräldrarna även om det är ungdomen som är placerad, säger Karin.

Först görs en utredning för att se om det är lämpligt att föräldrarna blandas in, och i de fall då ungdomen inte är redo att interagera i terapi tillsammans med föräldrarna, inleder man med att bara ge föräldrastöd.

– Man kan inledningsvis behöva ”luft” i relationen till varandra, förklarar Karin vidare.

När Karin ser att situationen förändrats och ungdomen är redo att gå vidare, så påbörjar man familjebehandling.

– Det är vanligt att när ungdomen fyllt 18 år så läggs det mycket fokus på hens självständighet. Men vi anser att när man är vuxen och ska bli självständig så finns ändå den biologiska anknytningen kvar inom familjen, säger Karin.

Hon menar att de flesta ungdomar hon har träffat fortfarande vill ha kontakt med sina föräldrar, oavsett hur illa de har blivit behandlade. Men att de behöver hitta en ny, vuxen relation sinsemellan.

– Genom familjebehandling upplever både ungdomarna och föräldrarna att de får chans till en nystart i relationen, berättar Karin.

Alpklyftan HVB vill ge ungdomarna goda möjligheter att lyckas när de fortfarande är unga. Det är viktigt att man som 18-åring klarar av de relationer man redan har, för att kunna gå vidare i livet.

– Det är orimligt att tro att barn som varit placerade sedan de var fem år, plötsligt ska klara sig själva bara för att de fyllt 18 år, säger Karin.

 

Alpklyftan HVB består av två enheter, Villa Parkudden och Hallegatan. De två enheterna ligger bara 300 meter från varandra och är belägna på Hisingen i Göteborg, med vacker utsikt över staden och med gröna lummiga parkområden intill.

– Vårt kontor ligger i Parkudden och det är en enorm fördel att arbeta med familjebehandling så verksamhetsnära, säger Karin.

Villa Parkudden har åtta platser för ungdomar mellan 14 och 18 år, som får var sitt eget rum. Här finns också flera gemensamhets-utrymmen som vardagsrum, kök och fritidsrum. På Hallegatan finns det plats för fyra ungdomar i åldrarna 15 till 20 år och här finns dessutom två stycken HVB-lägenheter.

– Vi tar emot ungdomar från samma målgrupp på båda boendena men eftersom Hallegatan bara har fyra platser så passar det bra för ungdomar som har svårt med relationer till andra, förklarar Karin vidare.

Ungdomarna som kommer till Alpklyftan kan också ha egen beteendeproblematik, olika former av psykisk ohälsa, förutom problem med föräldrarelationen. Det kan också handla om ungdomar med funktionsvariationer.

– Jag har inte gett upp hoppet om de ungdomarna heller när det gäller familjebehandling. Det är väldigt ovanligt att ungdomar med funktionsvariationer erbjuds det, säger Karin.

Karins uppsats under utbildningen handlade om hur man kan möjliggöra familjebehandling för ungdomar med funktionsvariationer.

– Jag såg då att aktivitet i någon form är ett verktyg man kan använda sig av. Det kan handla om att man spelar ett spel medan man har familjesamtal, eller bakar en kaka tillsammans medan man pratar, berättar Karin.

Familjebehandlingen är alltså en central del i Alpklyftans verksamhet, och kostnaden för detta ligger inbakat i dygnspriset. Det är inget man betalar något extra för.

 

Familjebehandling är en del av det fokus på samverkan som Alpklyftan HVB arbetar med. Man arbetar centralt med att jobba in olika vård- och myndighetskontakter som ungdomen behöver och har rätt till.

– I kontakten med ungdomarna kan vi se om någon behöver utredas, och ibland upptäcks en lindrig utvecklingsstörning. Ungdomen behöver då självklart särskola och habilitering, säger Karin.

Det handlar om ungdomar som sipprat igenom systemet med förskola och skola utan att någon sett vilka behov och vilka problem hen har. Karin berättar att de kunnat nå stora framgångar med dessa ungdomar tack vare det sätt de arbetar med både familjebehandling och med samverkan.

– Vårt sätt att arbeta med samverkan kan också handla om att vi tar kontakt med Mini-Maria. Vi arbetar inte med ungdomar med utvecklad missbruksproblematik, men de som precis startat ett normbrytande beteende kan vi hjälpa och stötta, fortsätter hon.

Att arbeta så uttalat med samverkan har gjort att Alpklyftan kommit vidare med många ungdomar. De har förstått att det är svårt för Socialtjänsten eller BUP att hålla i den röda tråden.

– När ungdomen placeras hos oss, så tar vi över den röda tråden. Vi gör det för att vi vill lägga fokus på ungdomarnas framtid. Vi vill ge dem de kontakter de behöver och har rätt till, säger Karin.

När ungdomarna fyller 18 år och de förväntas klara sig själva så behöver de dessa kontakter.  Kontakter med vuxenpsykiatrin, med LSS, med stödboende eller med HVB-lägenheter. Alpklyftan vill skapa ett samverkande nätverk kring ungdomen för att slippa ”brandkårsutryckningar” när något gått fel.

– Det är så härligt att se när det går bra för ungdomarna för att de har dessa kontakter med sig, säger Karin.

På Alpklyftan HVB så arbetar man i huvudsak med familjebehandling och MI. Alla andra behandlingsmetoder utförs av de som är specialister på detta.

– När man genom samverkan ser att någon behöver traumabehandling så är det BUP som tar hand om det. Det är de som är specialister. Vi vill vara de som säkerställer att ungdomarna får den hjälp av samhället som de har rätt till, och många av dessa behandlingar löper över lång tid, längre tid än vad ungdomen är placerad hos oss, förklarar Karin.

Genom sitt sätt att arbeta, genom att vara en sambandscentral för alla kontakter, kan man förhindra avbrott i behandlingen. Något som annars är vanligt i dessa ungdomar liv.Fler artiklar Visa fler artiklar

Alpklyftan HVB består av två enheter belägna på Hisingen i Göteborg. Här tar man emot ungdomar i åldrarna 14-20 år. Villa Parkudden har 8 platser och Hallegatan 4 platser plus två HVB-lägenheter. Personal är på plats dygnet runt på båda enheterna. Alpklyftan arbetar centralt med familjebehandling och vill utgöra en samverkansfunktion för ungdomarna vad gäller övriga vård- och myndighetskontakter.

www.alpklyftan.se