HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ångestsymtom minskade vid fysisk träning

Både måttlig och intensiv fysisk träning är en effektiv behandling mot ångest, visar en studie från Göteborgs universitet.

Att fysisk träning förbättrar symtomen vid depression har kunnat ses i många tidigare studier. Men nu visar forskare vid Göteborgs universitet att träning även kan vara en effektiv behandling mot ångest. I studien sågs att både måttlig och mer intensiv fysisk träning dämpade symtomen, även vid långvarig eller kronisk ångestsjukdom.

I studien ingick 286 patienter mellan 18 och 65 år inom primärvården som alla var diagnostiserade med generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller hade en blandning av ångest och depression. Medelåldern bland deltagarna var 39 år och 70 procent av dem var kvinnor.

Studiedeltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper. Två grupper tilldelades ett gruppträningsprogram med antingen en måttlig eller en mer intensiv fysisk träning. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som vid ett tillfälle fick allmänna råd om träning av en fysioterapeut, men som inte tränade någonting under studien.

Båda träningsgrupperna fick under tolv veckor genomföra en timme långa gruppträningspass som innehöll både konditions- och styrketräning tre gånger i veckan.

 

Resultatet av studien visade en påtaglig förbättring av ångestsymtomen för patienterna. Detta gällde även de med kroniska tillstånd, och de som led av svår ångest.

– Innan studien hade de flesta deltagarna en hög ångest enligt skattningsformulären. Nästan alla deltagare gick från hög ångest innan till mild ångest efter träningsprogrammet, säger Malin Henriksson, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av författarna till studien.

Men kan inte de positiva resultaten handla om att man träffas i grupp och får mer social kontakt?

– Det är också en hypotes vi har att det sociala sammanhanget kan spela en roll i detta, att man tränar i grupp och att en fysioterapeut finns med som stöttning hela tiden. Vi tror också att kontinuiteten, att man träffades regelbundet på fasta tider under så pass lång tid som tolv veckor kan vara en del av förklaringen, säger Malin Henriksson.

 

I dag är standardbehandlingarna mot ångest kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykofarmaka. En del patienter med ångest svarar dock inte på de medicinska behandlingarna, och det är också vanligt med biverkningar av läkemedlen. Dessutom kan väntetiderna till KBT försämra prognosen.

– Det går inte att säga att träning skulle kunna ersätta standardbehandlingarna mot ångest, men jag tror att den skulle kunna vara ett bra komplement, säger Malin Henriksson.

Källa: www.lakemedelsvarlden.seFler artiklar Visa fler artiklar