HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Antalet flickor inom psykiatrisk vård ökar

Antalet flickor under 18 år som får barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård ökar, liksom de som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. En diagnosgrupp som ökat markant är ätstörningar.

Socialstyrelsen har i ett nytt faktablad sammanställt statistik över utvecklingen när det gäller barn och unga under 18 år som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård under perioden 2017–2021. I materialet ingår även tvångsvård av barn enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Siffrorna visar att antalet unga som fått heldygnsvård inom barn- och ungdomspsykiatrin ökat med knappt 5 procent under perioden. Samtidigt har dock även befolkningen ökat i storlek, så andelen av samtliga unga i befolkningen är densamma 2021 som 2017.

– Sammanställningen visar att flickor stod för hela ökningen under perioden, samtidigt som färre pojkar fick heldygnsvård. Flickorna utgör numera tre fjärdedelar av samtliga patienter i den här gruppen, säger Niklas Långström, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

När det gäller barn och unga som vårdas i tvångsvård (enligt LPT) har både antalet och andelen ökat under 5-årsperioden. 2021 tvångsvårdades 471 personer under 18 år, att jämföra med 322 år 2017 – en ökning med 46 procent. 

– Psykiatrisk tvångsvård ska undvikas i det längsta. Den får bara användas vid svåra psykiatriska tillstånd och ett oundvikligt behov av heldygnsvård samtidigt med att den unga själv inte samtycker till vård. Det kan handla om anorexisjukdom med livshotande svält, våldsamt eller självskadande beteende eller svår psykossjukdom, säger Niklas Långström.

Också bland de som vårdats enligt LPT består ökningen av flickor. När man tittar på vilka diagnoser som ökat har framförallt ätstörningsdiagnoserna blivit betydligt fler.

– Vi ser att ökningen av tvångsvårdade unga patienter med svår ätstörning började redan före covid-19-pandemin och den har sedan fortsatt. Att fler tvångsvårdas kan tyda på att ätstörningen hunnit bli svår eller livshotande när man kommer till heldygnsvården, säger Niklas Långström.

Statistiken har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att stimulera och stärka metoder och arbetssätt inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården och tvångsvården och pågår fram till slutet av 2026. 

Källa: www.socialstyrelsen.seFler artiklar Visa fler artiklar