HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Barn och ungdomar med sexuell beteendeproblematik

På Humana arbetar man med färdighetsträning och relationsbyggande tillsammans med utbildning om sex och samlevnad för att hjälpa barn och ungdomar att förändra sin sexuella beteendeproblematik. Ett arbete som når framgång när det får ta tid.

Sexuell beteendeproblematik hos barn och ungdomar kan se väldigt olika ut. En del har begått ett övergrepp där offret för det mesta är ett yngre syskon eller en nära yngre släkting. Andra har fastnat i ett problematiskt porrsurfande. För alla barn och ungdomar handlar det om att hjälpa dem att skapa ett funktionellt vanligt liv för att vara säker på att de inte återfaller.
– Jag tycker att det känns viktigt att vi benämner det ”beteendeproblematik”, och inte ”beteendestörning” som var vanligt förr. En störning har laddningen av att detta är något som inte går att förändra, och det gör det, säger Catharina Åkesson, verksamhetschef på två av enheterna på Humana som arbetar med målgruppen, med eftertryck.

På Humana finns 11 olika HVB-hem samt 5 st öppenvårdsverksamheter som erbjuder riskbedömning och behandling i hela Sverige kring målgruppen. Riskbedömningarna inbegriper ofta även andra kartläggningar för att ge en bred sammanställning och bedömning för att kunna planera framtida insatser. På Humana finns det ett etablerat samarbete mellan verksamheterna för att samverka innan, efter och under en riskbedömning eller behandling där behoven av stöd och behandling hos barnet kan ändras under tiden.
– Att göra en riskbedömning är av stor vikt då det handlar om att kartlägga riskbeteenden och riskfaktorer. En viktig aspekt kring riskbedömningar, är att det går att genomföra detta trots att det inte finns någon gällande dom då det handlar om barn mellan 15-18 år, berättar Josefine Azrang, placeringskoordinator på Humana, och fortsätter:
– Vi ser en ökning av förfrågningar kring barn och ungdomar som agerar ut sexuellt på olika sätt. Ibland kan det handla om subtila riskbeteenden men ibland även grova sexuella övergrepp, säger Josefine.
Flera av barnen och ungdomarna har vuxit upp i en dysfunktionell familj där hot och våld har varit en del av vardagen och där även egen utsatthet kan förekomma, men att barnen inte kan minnas eller klarar av att kommunicera det.
– Vi måste bygga allianser med våra ungdomar, bygga upp förtroende och tillit för att de ska våga berätta vad de själva varit med om, och det här tar tid, säger Catharina.

På Humana finns bland annat Off.Clinic som består av fyra HVB-hem för pojkar mellan 10 och 19 år med sexuell beteendeproblematik. Verksamheterna ligger i Osby i Skåne och har olika tillstånd med ett gemensamt behandlingskoncept. På alla enheter finns anpassad personaltäthet och hög säkerhet för ungdomarna.
På Off.Clinic sker behandlingen gemensamt i grupper med ungdomar från alla enheter. Grupperna anpassas och formas efter ungdomarnas ålder och mognad och grupperna arbetar med sex och samlevnad, med relationsbyggande. Det finns en övergreppsspecifik grupp och en DBT/färdighetsträningsgrupp.
– Många av våra ungdomar har neuropsykiatriska funktionshinder och det är vanligt att de även har bakomliggande trauman. Behandlingen vi bedriver utgår från ungdomarnas förutsättningar, vi anpassar alltid våra metoder efter deras behov och förmågor, berättar Catharina.

Ett stenkast från Off.Clinic ligger en kommunal grundskola med årskurs 6–9, enbart avsedd för ungdomarna inskrivna på behandlingshemmen. På skolan arbetar behöriga lärare i ett nära samarbete med hemmens personal, för att tillsammans skapa en säker skolmiljö. Det handlar bland annat om att säkerställa att inga negativa sexuella beteenden uppstår i skolan, att de exempelvis inte börjar porrsurfa på en dator som finns tillgänglig.
Off.Clinic strävar efter att arbeta nära familjerna till de placerade barnen och ungdomarna. I samråd med socialtjänsten är familjerna som vill, välkomna på besök och verksamheten har en terapeut som arbetar med de familjer som vill ha extra stöd och hjälp.
– En del av våra familjer har både offret och förövaren i familjen, vilket skapat ett trauma och en stor kris för hela familjen. Vi arbetar med att familjerna ska få kunskap, en möjlighet till att förstå varför detta kunde hända. Det finns ett så stort tabu och skam kopplat till sexuella beteendeproblem i hela samhället och det påverkar ju dessa familjer starkt, säger Catharina.Fler artiklar Visa fler artiklar

På Humana finns 11 olika HVB-hem samt 5 st öppenvårdsverksamheter som erbjuder riskbedömning och  behandling av barn och unga med sexuell beteendeproblematik. Off.Clinic är ett bolag inom Humana som driver HVB-hem för pojkar 10-17 år med sexuell beteendeproblematik.

Humana är ett nordiskt omsorgsbolag och inom Individ och familj erbjuder företaget omsorgstjänster med boende, vård och behandling för individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa samt LSS-boenden.

www.humana.se