HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boktips s. 26 (2022 nr2)

Åren som försvann

Av Malin Lindmark

När Malin är en 25 årig toppstudent ligger hela livet framför henne, tror hon. Men efter en lång inre stress hon inte själv var riktigt medveten om drabbas hon av psykos. Hennes hjärna överhettas av tankar som aldrig tar slut och hon drabbas av vanföreställningar där verklighet blandas med fantasi. Rätt var det är befinner hon sig på en psykiatrisk avdelning. Sedan följer den långa vägen tillbaka till ett normalt liv. Det är en spännande självbiografisk skildring om en ung kvinnas kamp för att återta sitt liv. Hur det är att vara psykossjuk och hur den svenska sjukvården fungerar ur ett patientperspektiv.
– Boken skildrar före, under och efter. Jag vill i skönlitterär form kunna visa på vad för händelser och faktorer i en människas liv som kan påverka att sådana här saker händer, men också att det här kan drabba vem som helst. Samtidigt hoppas jag att boken ska kunna ingjuta hopp, att det faktiskt går att bli frisk efter en sådan här upplevelse, att det finns en väg ut, säger Malin Lindmark. Idag arbetar Lindmark som lärare och undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk.

Råd till dig som är stressad och trött

Av Giorgio Grossi, Kerstin Jeding

För ett år sedan kunde du här i HVB&LSSGuiden.se läsa en intervju med författarparet Giorgio Grossi och Kerstin Jeding. Då var de aktuella med en bok om stress under kris, mer specifikt var den riktad till oss som påverkats mentalt av pandemin. Nu är paret aktuella med en ny bok, en ljudbok om allmän stresshantering.

”Välkommen till vår bok om att hantera stress. Vår ljudbok vänder sig till dig som känner dig stressad, trött, förvirrad, distraherad eller ofokuserad och letar efter enkla saker du kan göra själv för att komma ur det. Känner du trötthet i samband med vardagens press och stress, så tror vi att du kommer att ha god hjälp av våra råd. Den stress vi tänker på är den som innebär att du har för mycket att göra, det är eller har varit svårt att hinna med, eller så har det krånglat och du har fått överarbeta saker antingen på arbetet eller din fritid.”

Här finns fakta, råd, övningar och tips för hur man kan ta hand om sig i tider när det känns för mycket extra allt – egenvård vid utmattning och stress. Giorgio Grossi och Kerstin Jeding är två ledande aktörer inom stresshantering i Sverige. Nu kommer deras första ljudbok med specialanpassat innehåll.

I den bästa av världar – Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS

Av Lena Nylander, Mats Jansson

I den bästa av världar beskriver vad som behövs för att en gruppbostad för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att både boende och personal trivs och utvecklas. Författarna har sedan 1990-talet varit i tät kontakt med gruppbostäder. De har sett verksamheter där situationen varit kaotisk och svårhanterlig – men också sådana som genomsyrats av positiva attityder och god kvalitet. Gemensamt för de senare har varit att de hela tiden medvetet arbetat med att utveckla sin kompetens.

”I en gruppbostad ska boende och personal trivas och anhöriga känna tillit. Vår övertygelse är att det är möjligt – det behöver inte vara svårt.”
Lena Nylander, Mats Jansson

Ansvarar du för gruppbostad för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism: som enhetschef, stöd- eller omsorgspedagog, LSS-handläggare eller politiker? Då är den här boken nödvändig läsning.

Känslofällan
Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende

Av Siri Helle

Uppskjutande, oro, dåliga vanor… Du är inte ensam om att gång på gång gå i känslofällan, då du agerar på ett sätt som känns skönt i stunden trots att du saboterar för dig själv på sikt. Men det finns ett sätt att ta tillbaka makten. Tvärtemot klämkäcka råd om positivt tänkande och att ”följa magkänslan” säger beteendeprincipen: Förändra hur du agerar så förändras också dina tankar och känslor. Detta kraftfulla verktyg, med grund i KBT, har revolutionerat livet för miljontals människor världen över. Upptäck de små beteendeförändringarna som låter dig ta genvägen förbi mentala hinder - mot livet du vill leva.

I denna handbok får du lära dig att använda beteendeprincipen för högre självkänsla och minskad oro och stress.
– Känslofällan är när du agerar på dina känslor för att det känns rätt i stunden, trots att det bara förvärrar problemet på sikt. Här lär jag ut beteendeprincipen och listar konkreta saker du kan göra för att ta makten över ditt mående och för att uppnå en minskad oro och stress samt få mer glädje i livet, säger Siri Helle.Fler artiklar Visa fler artiklar