HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boktips s. 26 (2023 nr1)

Vägen mot det friska – Att bli fri från ätstörningar

Av Anna Ehn

”På vissa sätt var det svårare att vara på väg att bli frisk än att vara sjuk. Som svårt sjuk fanns inga alternativ. Ätstörningen styrde.” I Vägen mot det friska – Att bli fri från ätstörningar skildrar Anna Ehn vägen bort från ätstörningar med utgångspunkt från sina egna och andras personliga erfarenheter. Att ta sig ur sjukdomen är en process, inte sällan med bakslag längs vägen. Hon intervjuar personer som alla har varit drabbade, och som nu blickar tillbaka på sitt tillfrisknande. Var och en har sin egen väg ut ur sjukdomen och det finns inget facit som fungerar för alla. Däremot visar kören av berättelser detta: Vägen finns. Den är ofta utmanande, krokig och tidskrävande. Men det går att bli frisk. Med hjälp av den senaste forskningen fördjupas kunskapen och förståelsen för vad som krävs för att bli fri. Det pågår studier av den genetiska aspekten av ätstörningar – hur kan det komma att påverka framtidens behandlingsmöjligheter? Kan det till och med finnas läkemedel inom räckhåll? Anna Ehn är journalist och författare, bosatt i Uppsala.


Psykiatri för icke-psykiatriker

Om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden

Av Agnes Mellstrand

När är ångest en naturlig stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd? Hur hanterar du en ansträngd arbetssituation och hur bemöter du dig själv på ett hållbart sätt? Boken ”Psykiatri för icke-psykiatriker” vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Bokens första del är en genomgång och definition av generella begrepp inom psykisk hälsa. I del två utforskas ett hållbart förhållningssätt till bemötande och i del tre beskrivs praktiska reflektionsverktyg från KBT, ACT, CFT, MI och mindfulness. I den fjärde och sista delen presenteras en översikt över de vanligaste psykiatriska tillstånden och diagnoserna, där reflektioner kring utmaningar och bemötande kopplade till specifika diagnoser lyfts upp. Boken genomsyras av värme och en positiv människosyn och stimulerar till nyfikenhet och ett ännu större intresse för mänskligt beteende


Känslokoden

Av Nicolas Jacquemot

Visste du att fyra av tio svenskar upplever frustration på jobbet? Och att två av tio känner sig uppgivna? Känslor har länge varit osynliga i diskussionen om vad som skapar hälsa och ohälsa i arbetslivet, säger författaren Nicolas Jacquemot. I sin nya bok Känslokoden förklarar han varför det är viktigt att uppmärksamma känslor på arbetsplatsen och hur vi kan lära oss hantera dem på bästa sätt. Hur undviker du att morgonens gräl hemma förstör humöret på jobbet? Hur behåller du lugnet när kollegan är besvärlig? Hur kan du undgå att stressas av alla mejl i inkorgen? Vad kan du göra när medarbetarnas negativa attityd går ut över jobbprestationerna? Det ger Känslokoden svar på. Handboken vänder sig till alla som vill lära sig mer om känslor och hur de påverkar beteenden, beslut och välbefinnande på jobbet. Med ena foten i vetenskapen och den andra i praktisk vardag ger Nicolas Jacquemot verktygen för ett mer balanserat arbetsliv. Nicolas Jacquemot är kommunikationsrådgivare, författare och doktor i management.


Gå vidare efter utmattning

Av Giorgio Grossi

Stress är en urkraft som hjälper oss att möta utmaningar och åstadkomma förändringar – stress är inte dåligt i sig. För hög belastning för länge är däremot slitsamt och det finns risk att man går in i den där väggen. Att återhämta sig från utmattningssyndrom kan dra ut på tiden och innebära återfall och bakslag. Men det går att gå vidare och bli medveten om egna gränser och behov. ”Gå vidare efter utmattning” är en självhjälpsbok för dig som fortsätter att kämpa med långdragna symtom och kanske behöver flera rehabiliteringsomgångar. Här förmedlas praktisk kunskap om hur kvardröjande symtom och återfall kan förebyggas och hanteras med hjälp av ACT och KBT. Boken är även till nytta för professionella inom vården, anhöriga, chefer och andra i nätverket runt dig som drabbats av utmattningssyndrom. Giorgio Grossi är beteendevetare, docent i medicinsk psykologi och leg. psykoterapeut. Han är verksam vid Stressmottagningen i Stockholm där han kombinerar forskning med kliniskt arbete, föreläsningar och undervisning.Fler artiklar Visa fler artiklar