HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boktips s. 27 (2021 nr2)

Npf och socialtjänsten: Lagstiftning, bemötande och anpassningar 

av Elisabeth Sundström Graversen och Bo Hejlskov Elvén

Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss.

Boken tar avstamp i socialtjänstens uppdrag, för att sedan gå in på själva lagstiftningen. Hur ska man som professionell förhålla sig till alla de olika lagar som finns i dessa ärenden? Och hur kan man skapa bra möten och anpassa sitt beteende så att alla får den insats de behöver?

Med stor kunnighet vägleder författarna oss i det sociala arbetet runt personer med npf så att det kan bli bra för både klienter och socialarbetare.

Boken avslutas med ett antal personliga berättelser för att öka förståelsen om hur npf påverkar vardagen för familjelivet.

Elisabeth Sundström Graversen är socionom och arbetar idag som kanslichef på Riksförbundet Attention. Bo Hejlskov Elvén är psykolog och har arbetat med funktionsnedsättningar och beteendeproblem i många år utifrån ett rättighetsperspektiv.

Verklighetsglappet – Att hantera sina krav och förväntningar

av Åsa Kruse

Orealistiska föreställningar på oss själva och på hur livet ska vara kan bli en fälla. Det kan i sin tur leda till stress, oro och tära på självkänslan. Verklighetsglappet handlar om att se livet som det är – inte som man tycker att det borde vara och inte heller som en arena av hinder som man aldrig kan ta sig över. Drömmar och mål ger tillvaron nerv, men kan även bli till tärande kravbeställningar eller paralysera oss i fruktan för att misslyckas.

Verklighetsglappet handlar om att kunna och våga se både livet och sina förmågor som de är. Att varken sträva mot en omöjlig idealbild eller ge upp realistiska framtidsplaner i förtid. Boken hjälper dig att kartlägga vilka förväntningar och jämförelser som ställer till det för dig – och ger dig verktyg för att leva i större samklang med just din verklighet.

Åsa Kruse är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon är verksam inom företagshälsovården och har mångårig erfarenhet av att föreläsa och arbeta med stressrelaterad ohälsa.

Klas: ingen är precis som jag, alla är speciella

av Jörgen Nordenström

”Varför fick just jag ett trassel i min hjärna?” Det var en ofta återkommande fråga från Klas som levde ett långt liv med ett intellektuellt funktionshinder. Jörgen Nordenström skriver insiktsfullt om problematiken med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och med varma känslor om sin bortgångne bror Klas i en stil som kan sägas vara en hybrid av skönlitterär och facklitterär text där den senare utgår från hans bakgrund som läkare och professor.

Klas omfattades under mer än fem decennier av samhällets stöd. Under denna långa period fick han vara med om många förändringar i samhällets syn på funktionshinder. Klas liv är därför en illustration över hur förändringar och reformer kom till uttryck i praktiken. Framstegen inom omsorgen vid NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder) till trots, så behöver mycket bli bättre: kunskapen om biologiska processer, kunskapsöverföringen till praktisk nytta, pedagogiken, anhörigstödet, den sociala omvårdnaden, arbetslivsanpassningen, lagar och förordningar.

Ny som socionom – Från utbildning till arbetsliv

av Carolina Lindberg och Anna Fredriksson

Att komma från utbildningen till sitt första jobb som socionom är en spännande och ibland lite omtumlande upplevelse. Det kan ibland kännas både ansvarstyngt och svårt. Den här boken vill bidra till att skapa en brygga mellan teori och praktik, vara något att stödja sig på i övergången.

Boken behandlar ämnen som socionomens roll i samhället, medias roll i det sociala arbetet, myndighetsutövning, arbetsplatskulturer, självmedkänsla, självkännedom, förhållningssätt och strategier för goda möten.

Med humor och varm respekt för yrket tar författarna upp hur du kan påverka din arbetstillvaro så att du kan fortsätta utvecklas till en hållbar och kompetent socionom – som behåller både glädje och drömmar i yrkeslivet.

Anna Fredriksson är frilansjournalist och socionom, och skriver om sociala frågor ur ett brett perspektiv, bland annat som redaktör för tidskrifterna Social- Politik och Memento.

Carolina Lindberg är socionom, handledare och pedagog. Hon handleder, utbildar och föreläser för personal och familjehem om placerade barns behov.Fler artiklar Visa fler artiklar