HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boktips s. 27 (2022 nr1)

Min mamma bor under en sten

Av: Kristina Collén, Illustratör: Emmelie Salmonsson

Nu tänkte vi tipsa om en bilderbok för barn! En bok att sätta i händerna på barn som kommer i vår väg och som på något sätt kan känna igen sig i huvudpersonen Siri. Något att ha på socialkontoret vid besök? Passar 3–6 åringar. Hemma hos Siri är det bråkigt. Hon tycker att det låter som när det åskar och blixtrar. Siri tar sitt gosedjur Dino i handen, och så börjar de gå. Tillsammans tar de sig ut i det okända för att hitta stenen där mamma bor. På vägen möter de märkliga varelser. En del är onda, andra snälla. Vem ska Siri våga lita på?

”Min mamma bor under en sten” handlar om starka känslor och sorg. Om när vuxenvärlden sviker och om att ha mist en förälder. Den handlar också om äventyr, att ge sig ut i ett fantasilandskap och upptäcka att världen inte alltid är en snäll plats att leva på, men att det också finns hjälp att få. Illustrationerna är vackra, spännande och dramatiska och följer texten på ett fint sätt. Kostnadsfri lärarhandledning finns att ladda ner på http://www.idusforlag.se/press/lararhandledning_min_mamma_bor_under_en_sten.pdf

Npf och socialtjänsten: lagstiftning, bemötande och anpassningar

Av: Elisabeth Sundström Graversen, Bo Hejlskov Elvén

Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss. Boken tar avstamp i socialtjänstens uppdrag, för att sedan gå in på själva lagstiftningen.

Hur ska man som professionell förhålla sig till alla de olika lagar som finns i dessa ärenden? Och hur kan man skapa bra möten och anpassa sitt beteende så att alla får den insats de behöver? Med stor kunnighet och insikt vägleder oss författarna i det sociala arbetet runt personer med npf så att det kan bli bra för både klienter och socialarbetare - att få ett bra liv och att samtidigt göra gott. Socionomutbildningen innehåller i dag ingenting om denna klientgrupp trots att väldigt många kommer i kontakt med dem i sin yrkesutövning. Boken fyller således ett stort behov för socialtjänsten för att kunna möta denna målgrupp på bästa sätt.

Utan mig har hon ingen

Av: Johanna Bergström

”Vill du inte komma hem snart?” Frågan ställs av en socialsekreterare när Johanna är tio år gammal. Då har hon levt i nästan hela sitt liv i ett familjehem, efter att åtta månader gammal ha hittats kraftigt uttorkad i de biologiska föräldrarnas lägenhet. Samtidigt som Johanna blivit en del av den nya familjen ger socialtjänsten inte upp försöken att stärka banden med de biologiska föräldrarna. De återkommande besöken tillsammans med socialen fortsätter, trots att de för Johanna är starkt ångestfyllda.

Nu berättar Johanna sin historia. En historia om vuxna som följer regelverken men glömmer bort individen. Vad händer inuti ett barn som försöker rota sig, när tillvaron inte är säker? Till vilken vuxen vänder sig barnet, när ingen vuxen är självklar? Det här är en bok om barnets kamp för att överleva. Johanna Bergström är förskollärare, bosatt i Hälsingland och har tidigare arbetat som journalist, bland annat på Norrköpings Tidningar. ”Utan mig har hon ingen” är hennes debutbok och bygger på hennes egna upplevelser.


Olyckliga i paradiset: varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Av: Christian Rück

Mer än en miljon svenskar tar antidepressiva läkemedel och psykiatriska diagnoser ligger bakom hälften av alla sjukskrivningar. Samtidigt har vi de senaste hundra åren fått ökad livslängd, mer frihet samt ökad jämställdhet och välfärd. Så varför mår vi inte allt bättre? Psykiatern och forskaren Christian Rück utforskar en av våra allra viktigaste frågor: den psykiska ohälsan i Sverige.

Beror ökningen av diagnoser på den svenska ensamheten, skärmarna, på att allt går fortare eller har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt? Har stressen verkligen ökat och hur uppstod egentligen – den för Sverige unika – diagnosen utmattningssyndrom? ”Olyckliga i paradiset” ifrågasätter vedertagna sanningar och inbjuder till både reflektion och debatt. Boken kommer tyvärr inte att göra dig lyckligare – däremot smartare. Sagt om boken: ”Det är en elegant bok där författaren otvunget och personligt förklarar hur dagens moderna psykologi ser på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.”
Forskning & FramstegFler artiklar Visa fler artiklar