HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Boktips s. 26 (2021 nr2)

Den utbrända hjärnforskaren – Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning

av Hedvig Söderlund

I ”Den utbrända hjärnforskaren...” får vi veta mer om vad utmattningssyndrom är, vilka som drabbas, vad som händer i hjärnan och inte minst får vi ta del av författarens egen historia av utmattning. I boken söker hon svar på varför så många fler kvinnor än män drabbas – och varför det talas om prestationsprinsessor men inte om prestationsprinsar.

När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen hjärna.

Författaren går igenom aktuell forskning och statistik och delar med sig av personliga erfarenheter samtidigt som hon synliggör dolda strukturer som håller oss fångna i förlegade beteendemönster.

– Vi måste få ett stopp på den lavinartade ökningen av personer som drabbas av denna folksjukdom, säger Hedvig Söderlund.

Flickor med autism och adhd – En guidebok för föräldrar och professionella

av Maria Bühler

Hur är det att vara flicka med autism och/eller adhd? Hur påverkar autism och adhd en flickas psykiska hälsa, skolgång, vardagsliv, samspel och vänskapsförhållanden? Traditionellt har forskningen på området utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors problematik har därför släpat efter. Detta har bland annat lett till att flickors symtom tidigare har feltolkats och inte tagits på allvar av omvärlden. I boken beskrivs på ett lättillgängligt sätt bland annat hur flickorna mår, hur deras vardag, lek, samspel och skolsituation fungerar, hur det är att vara anhörig samt utredning av just flickor. Boken växlar mellan forskning och klinisk erfarenhet, men lägger stor vikt vid inifrånperspektivet, alltså hur det är att leva som flicka med autism och/eller adhd och hur det är att vara anhörig.

Maria Bühler är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Under sitt yrkesliv har hon arbetat med individer med inlärningssvårigheter och/eller olika former av problemskapande beteenden.

Gröna Rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa

av Eva-Lena Larsson (Red.)

Stress under lång tid kan resultera i utmattning och ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Hur kan man hitta tillbaka till ett aktivt liv och en fungerande vardag där det finns en balans mellan arbete och fritid? Hur kan natur och trädgård fungera som ett stöd i den processen? I boken presenteras Gröna Rehabs modell i praktik och teori tillsammans med aktuell forskning kring naturens betydelse för människans hälsa och välbefinnande.

Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård startades 2006 och har sedan dess hjälpt långtidssjukskrivna med utmattning och stressrelaterad ohälsa. Verksamheten har utformat en modell där natur och trädgård kombineras med bildarbete, gruppsamtal, kroppskännedom och skapande i naturmaterial. Varje deltagare har tillgång till ett tvärprofessionellt team som stöttar på vägen.

Gröna Rehabs modell riktar sig till studerande eller yrkesverksamma som möter personer med stressrelaterad ohälsa, men även till arbetsgivare och andra med ansvar för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete.

Kärlekspsykosen – Min berättelse om mänsklig skörhet

av Frida Andersson

När Frida var 21 år fick hon en psykos. Hon var en ung student vid universitetet i en ny stad och livet skulle börja. Hon längtade efter kärlek och gemenskap som så många andra. Men i hennes fall slog det över fullständigt och en förälskelse ledde henne långt in i en galen värld, en värld som bara hon förstod. I Kärlekspsykosen – Min berättelse om mänsklig skörhet tar Frida Andersson med oss in i sin psykos.

Varför fick just hon en psykos? Det kom som en överraskning, men i efterhand kunde hon se att det fanns tecken. Hon visste heller ingenting om psykoser innan hon själv drabbades. Inte hennes föräldrar eller vänner heller. Till sist tog hennes mamma kontakt med den psykiatriska akutmottagningen och hon fick hjälp.

– För fyra år sedan började jag skriva ned mina upplevelser och med tiden växte Kärlekspsykosen - min berättelse om mänsklig skörhet fram. Där berättar jag om själva psykosen, men också om den sköra och plågsamma tiden före och efter. Jag hoppas att boken kan bidra till en ökad förståelse för människor som drabbas av psykisk ohälsa, berättar Frida.Fler artiklar Visa fler artiklar