HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ett samhälle utan våld och övergrepp

Nina Rung är kriminolog, föreläsare och debattör. Hon är aktiv i den offentliga debatten där hon driver opinion i frågor kring utsatthet för sexualbrott, barns utsatthet, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande.

Nina Rungs fokus är preventivt och som föreläsare och debattör fokuserar hon på hur vi ska agera för att minska utsatthet och förhindra brott.

– Det handlar om att alla delar av samhället måste arbeta förebyggande och att vi måste bli fler som vill göra skillnad, säger Nina.

För att kunna göra skillnad krävs det kunskap. Kunskap om snäva normer, om konsekvenser av både ojämställdhet och övergrepp, kunskap om våld, brott och rättssystem. Nina föreläser för polis, jurister, socialtjänst, vårdpersonal och kvinnojourer – det handlar om att kunskapshöja yrkesgrupper inom rättsvårdande instanser.

– Om inte de som ska skydda, hjälpa, utreda och döma har tillräcklig kunskap och erfarenhet så riskeras tillit, trygghet och ett gott resultat, förklarar Nina.

Hon föreläser också om våld i nära relation för myndigheter och samhällsinstitutioner genom att ge kunskap om utsatthet, om våldets mekanismer och ge verktyg för att förebygga och förhindra våld.

I det kunskapshöjande arbetet så föreläser Nina också i skolor. Skolor har ett tydligt uppdrag att arbeta främjande för jämställdhet och mot kränkningar. Enligt Barnkonventionen, som antogs som svensk lag 2020, har alla barn rätt till information och upplysning om sina rättigheter. De har också rätt att bli skyddade från övergrepp av alla slag.

– När jag möter elever så fokuserar jag på kunskap om könsnormer, kunskap om brott och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. Eleverna får kunskap om normer, sexuell integritet, sexuellt våld och hur lagstiftningen fungerar, säger Nina.

Nina berättar att fler företag inser vilka förändringsagenter de kan vara genom att ta ett större samhälleligt ansvar. Genom att öka kunskapen om våld och sexualiserat våld kan fler företag både förebygga och agera kraftfullt mot såväl sexuella trakasserier på arbetsplatsen, förebygga sexualbrott samt minska utsatthet i hemmet.

– För mig handlar CSR-frågor om hur företag praktiskt arbetar med normer, värderingar och medvetandegör personal och kunder för att bidra till en samhällsförändring. Den kunskapen kan jag bidra med, fortsätter hon.

Tillsammans med Peter Rung har hon också grundat den ideella föreningen Huskurage. Huskurage är en metod för att få civilsamhället, närmare bestämt grannar, att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt i sina hem.

– Genom att få bostadsbolag, föreningar och kommuner att införa Huskurage kan vi tillsammans rädda liv och låta barn växa upp i hem fria från våld, berättar Nina. Huskurage är den enda primärpreventiva metod med direkt effekt mot våld i nära relation i Sverige.

– Mitt mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp, säger Nina.Fler artiklar Visa fler artiklar