HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Evus Omsorg: Erfarenhet och visioner

Evus Omsorgs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ända sedan 50-talet har Evus-andan varit gällande: det handlar om professionalism, empati och struktur. Idag driver Evus Omsorg tre LSS gruppbostäder och två dagliga verksamheter – de vill möta upp de stora behov som finns.

– Vi har precis öppnat ett nytt boende i Saltsjöbaden, Nacka. Boendet ligger i en lugn och lantlig miljö, men ändå bara 15 minuter från Slussen med Saltsjöbanan, med stationen på promenadavstånd från boendet, berättar Mattias Sjöberg, verksamhetschef på Evus Omsorg.

Evus Omsorg kan därmed erbjuda två lantligt belägna boenden, Måsnaryd och Saltsjöbaden, och ett boende, Villastaden i Nyköping, som ligger mer i central bebyggelse. 

Även det nya boendet i Saltsjöbaden kommer att ha samma inriktining som de övriga två och för att vara säkra på att kunna hålla samma höga kompetens i alla tre boenden, har en del av personalstyrkan flyttat med till Saltsjöbaden. Man är mån om att behålla det man kallar ”Evus-andan”.

– Det är ett jättefint boende! Och vi har fortfarande platser kvar att erbjuda, säger Mattias.

Målgruppen för Evus Omsorg är män och kvinnor från personkrets 1 LSS (autism och autismliknande tillstånd samt utvecklingsstörning) med en neuropsykiatrisk tilläggsproblematik.

– Vi har tillstånd från 18 år men vi vill skapa en sammansatt grupp som har utbyte av varandra i aktiviteter och umgänge. Så våra boende är alla mellan 20 och 40 år, berättar Oscar Hermansson som är vd för Evus Omsorg. 

Eftersom många av de boende har dubbel problematik, både en autismdiagnos och en neuropsykiatrisk tilläggsproblematik, så kan det uppstå problem med deras placeringar. 

– Vi vill fylla en funktion för de här personerna. De sitter på två stolar och riskerar att trilla emellan, berättar Oscar.

Med god kunskap och lång erfarenhet av både autismdiagnoser och neuropsykiatriska behov, vill man hjälpa till att hitta bra lösningar för alla som är inblandade i brukarnas omsorg. 

Evus Omsorg har tre värdeord som är centrala för hela verksamheten – det som utgör Evus-andan; professionalism, empati och struktur. 

– Professionalism handlar om att vi alltid måste vara professionella i vårt bemötande, förklarar Mattias.

Både hur de möter sina boende, men även föräldrar, gode män och kommunala handläggare ska bemötas professionellt. Professionalismen gör det möjligt för dem att alltid göra det rätta, för varje person i varje situation.

– Men det är lika viktigt att ha en grundläggande empati. Medkänsla med individen måste genomsyra varje professionellt beslut, annars blir det för kallt, fortsätter han. 

Att arbeta med struktur är en självklarhet för alla som har omsorg om en autistisk person, men för Evus är det så viktigt att man vill ge det betydelsen av ett värdeord.

– För våra boende är det extra viktigt med struktur eftersom de dessutom ofta har en neuropsykiatrisk diagnos. Annars kan de inte fungera i sin vardag, säger Mattias.

Mattias framhåller hur Evus Omsorg varit måna om att skapa en personalgrupp med bredd samt har ledning och omsorgspersonal med en gedigen bakgrund med arbete inom målgruppen. 

– Endast genom en sammansvetsad personalgrupp som agerar på samma sätt kan vi bibehålla den struktur som krävs, förklarar han. 

Evus Omsorg vill vara en liten aktör men ändå fånga upp de behov de ser av både bra boenden och dagliga verksamheter.  

– Vi vill vara små men ändå kunna ge våra kunder vad de behöver. Vi letar alltid efter bra ställen för nya boenden och dagliga verksamheter i Stockholmsområdet, berättar Mattias.

Sedan två år tillbaka driver Evus Omsorg egen daglig verksamhet. De hade under en period samarbetat med en bondgård utanför Stockholm och 2020 permanentades den kontakten till en fast daglig verksamhet. 

– Vi ser att vår målgrupp kan ha svårt med förflyttningar och personalbyten till olika dagliga verksamheter och vi ville ta lösningen på detta problem ett steg längre, berättar Gunilla Tyssling, enhetschef och ansvarig för kvalitet och metoder.

Genom att skapa en fast daglig verksamhet dit Evus personal från gruppbostäderna kan följa med, så bibehåller man den trygghet som personalgruppen utgör.

– Brukarna behöver få byta miljö, komma till en ny plats, det är viktigt. Nu kan vi ge dem både och – trygghet, miljöombyte och aktivering, fortsätter hon. 

På det här sättet tror man också att fler brukare kan komma in i en daglig verksamhet. Gunilla menar att det är väldigt stärkande att klara av att ta del av något, och att livet på en bondgård ger möjligheter till många olika saker som ökad rörelse och fysisk aktivitet. 

Under 2022 startade Evus Omsorg upp ytterligare en daglig verksamhet, denna gång i Huddinge och med inriktning på IT, data, mobil och elektronikåtervinning.

– Vi har sett att det finns ett behov av en daglig sysselsättning med denna inriktning. Vi vill också bidra till en bättre miljö genom att återbruka, samtidigt som vi erbjuder en rolig aktivering, säger Gunilla. 

Det var Oscar Hermanssons farföräldrar som påbörjade verksamheten inom psykiatrin på 50-talet. En verksamhet som togs vidare av Oscars föräldrar. Varje generation har fört verksamheten framåt, men de gamla erfarenheterna har man tagit med sig. För Oscar var det naturligt och viktigt att fortsätta detta arbete.  

– Den grundläggande människosyn som min farfar och farmor hade, gick vidare till mina föräldrar och därefter har jag och min fru Rebecka tagit vid, berättar Oscar.

Ett arbete som fortsätter växa genom en hängiven personal som vill möta upp de stora behov som finns. Fler artiklar Visa fler artiklar

Evus Omsorg driver LSS-boende med erfarenhet sedan 50-talet och erbjuder neuropsykiatrisk specialistkompetens. Man erbjuder särskilt stöd och service till vuxna (från 18 år) män och kvinnor inom personkrets 1.

Deras gruppboenden tillhandahåller personal dygnet runt och tar emot boende med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Man kan idag erbjuda boende i Måsnaryd utanför Södertälje, Villastaden i Nyköping samt Östervik i Saltsjöbaden, Nacka.

Evus Omsorg driver också två egna dagliga verksamheter, dels på en bondgård i Sorunda samt Återbruket i Skogås (Huddinge) med inriktning på datorer och IT. Företaget har ramavtal med 60 kommuner.

www.evusomsorg.se