Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

Exoskelett, hjärnkraft och digitala assistenter

Tekniken kommer allt närmare oss människor. Nya digitala innovationer skapar möjligheter, inte minst för personer med funktionsnedsättning.

– Inom en snar framtid kommer vi med teknikens hjälp kunna komplettera våra sinnen och utveckla vår mänskliga förmåga, menar Claudia Olsson, entreprenör och expert inom digital utveckling.

Under de senaste decennierna har tekniken kommit allt närmare oss  människor. Detta skifte – av många kallat den fjärde industriella revolutionen – skapar möjligheter, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är en ny typ av hjälpmedel för personer som själva inte har förmåga att stå eller gå. I Japan finns så kallade exoskelett som i nuläget kan hjälpa individen att bära upp till 40 kilo mer än hen skulle kunna bära på egen hand.

Ett annat spännande område handlar om hur hjärnans kraft kan användas på ett sätt vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Med hjälp av en hjälm med 14 sensorer som läser av hjärnaktiviteten har en försöksperson i ett experiment kunnat styra en bil utan ratt och pedaler. Det sker genom att personen koncentrerar sig på olika sinnen och på så sätt aktiverar olika delar av hjärnan.

Digitala assistenter är en innovation som kan underlätta för personer med inlärningssvårigheter. De kan få en personlig lärare som kan läsa de aktuella läroböckerna och vara tillgänglig dygnet runt i videoformat. Den digitala  assistenten kan prata med precis den röst och det tonfall som engagerar lyssnaren allra mest. Det blir möjligt genom teknikens förmåga att klona röster och ansiktsuttryck.

Teknik som kan läsa av bland annat små förändringar i ansiktsuttryck testas just nu. För personer som inte själva kan berätta hur de mår och uttrycka behov, kan den tekniken göra stor skillnad.

 

Källa: www.habilitering.se

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage