HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humana: Barn och ungdomar med sexuell beteendeproblematik

Inom Humana arbetar man med tidiga behovsbedömningar av barn och unga med oroväckande sexuellt beteende. Man vill kunna upptäcka och hjälpa fler på ett tidigt stadie och ser positivt på att fler aktörer uppmärksammar problemen idag.

Sexuell beteendeproblematik hos barn och ungdomar kan se väldigt olika ut. En del har begått ett övergrepp där offret för det mesta är ett yngre syskon eller en nära yngre släkting. Andra har fastnat i ett problematiskt porrsurfande.

På Humana finns 11 olika HVB-hem samt
5 st öppenvårdsverksamheter som erbjuder behovs- och riskbedömningar och behandling kring målgruppen. Bedömningarna inbegriper ofta även andra kartläggningar för att ge en bred sammanställning och bedömning för att kunna planera framtida insatser.

– Vi öppnade en ny öppenvårdsenhet i Stockholm i höstas, Stockholm Off.Clinic, och här arbetar vi med GAIN för att göra behovsbedömningar på barn och unga mellan 3-12 år, berättar Josefine Azrang, placeringskoordinator på Humana.

GAIN (the Guided Assesment of Intervention Needs) är en metod för att identifiera behandlingsbehov och som guide för att fatta beslut om behandling för barn under 12 år som uppvisat oroväckande sexuellt beteende. Stockholm Off.Clinic erbjuder även ERASOR och övergreppspecifik behandling.

– Om vi inriktar oss på att i ett tidigt stadie kunna hitta de barn som uppvisar tidiga tendenser till avvikelser från det normala, desto fler kommer vi  kunna hjälpa, säger Josefine.

Ett problematiskt sexuellt beteende kommer sällan som enda problemområde, målgrupp-en har ofta svårigheter med gränser generellt. Svårt att kompromissa med egna behov, svårt att bli avvisade, svårt att hantera känslor och svårigheter med impulser.

På Humana finns det ett etablerat samarbete mellan verksamheterna för att samverka innan, efter och under en riskbedömning eller behandling där behoven av stöd och behandling hos barnet kan ändras under tiden.

– Vi ser en ökning av förfrågningar kring barn och ungdomar som agerar ut sexuellt på olika sätt, berättar Josefine.

Hon menar dock att problembilden funnits där hela tiden, men vi är uppmärksammare idag och att det också är fler kommuner som börjar söka utbildning inom detta ämne.

 

Off.Clinic öppenvård gör även traumautredningar då det är viktigt att behandla traumat innan man sätter in övergrepps-
specifik behandling. Behandlingen består av insatser med fokus på färdighetsträning på olika sätt, klinisk terapi men även en behandling där flera insatser och ansvariga personer blir viktiga. Här hjälper bedömningarna till att vara vägledande till att rikta insatserna rätt, om den unge kan bo kvar hemma eller om det är aktuellt med placering.

– Alla enheter inom Humana arbetar på något sätt med att inkludera nätverket i behandlingen, även om det skiljer sig från fall till fall hur man går tillväga, säger Josefine.

Ungefär hälften av alla övergrepp på barn som sker begås av annat barn eller ungdom och hälften av dessa är syskonövergrepp.

 

Mörkertalen är generellt stora när det gäller övergrepp, så även de där barn har ett problematiskt sexuellt utagerande.
Ännu svårare är det att få kännedom om digitala övergrepp. Forskningen visar också att det är lika, om inte värre, traumatiserande att bli utsatt på nätet som för fysiska övergrepp.

– När exponeringen för porr genom lättåtkomligt porrsurfande ökar, är det klart att riskerna ökar. Porrdebutanterna är idag mellan 9 och 11 år, vilket leder till att även ett sexuellt problematiskt beteende går ner i åldrarna. Ett större fokus bör finnas på barns och ungas beteende på nätet, säger Josefine.Fler artiklar Visa fler artiklar

På Humana finns 11 olika HVB-hem samt 5 st öppenvårdsverksamheter som erbjuder riskbedömning och behandling av barn och unga med sexuell beteendeproblematik. Humana är ett nordiskt omsorgsbolag och inom Individ och familj erbjuder företaget omsorgstjänster med boende, vård och behandling för individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa samt LSS-boenden.

www.humana.se