HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humana: Nytt behandlingsprogram för kriminella ungdomar

Gängkriminalitet är ett högaktuellt ämne som växer i omfattning och berör både myndigheter och civilsamhälle. Humana har utvecklat ett nytt kriminalitetsprogram, B12, mot unga kriminella. Programmet baseras på dessa ungdomars antisociala beteende och multipla problematik.

En stor del av unga kriminellas liv handlar om droghandel och grov kriminalitet med tydliga antisociala inslag. En amerikansk studie visar att unga gängkriminella har i högre grad psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter, är mer självdestruktiva och utför en högre andel antisociala brott än andra unga kriminella. 

Bo Buhrman, behandlingschef inom Humana Barn och unga, såg att det saknades en behandlingsmetod anpassad efter antisociala värderingar, och har därför tagit fram ett manualbaserat program riktat mot unga kriminella. Programmet har fått namnet B12, brottsförebyggande på 12 sessioner, och har börjat användas i Humanas verksamheter. 

B12 är ett KBT-inspirerat program som består av 12 sessioner och innefattar kartläggning av kriminogena riskfaktorer, intervention och vidmakthållande. Behandlaren vägleder den kriminella ungdomen i att utvärdera tankemönster och värderingar med hjälp av kognitiva tekniker och acceptansstrategier. För att mäta insatsens effekt innehåller programmet ett testbatteri, där mätning görs både i början och i slutet av programmet.

Forskningen på området visar vikten av att anpassa interventionen efter klientens individuella risk- och behovsnivå. B12 kombinerar därför flera interventionsmål och programledaren väljer vilket/vilka av dessa områden som bör tillägnas särskilt fokus för en klient. Även klientens individuella behov avseende ”behandlingsdos” kan anpassas och de grundläggande sessionerna kan utökas vid behov. 

– Jag ville sätta mig in i aktuell forskning och välja interventioner där det fanns stöd för effekt, och göra ett lättillgängligt material för både programledare och klienter, säger Bo.

Humana gör ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra programmet. Det sker genom att utbilda och examinera samtliga blivande programledare/behandlare, genom obligatorisk regelbunden handledning samt genom strukturerad bedömning av interventionseffekt för varje klient. 

Roger Nordkvist arbetar på Nenya HVB, en verksamhet för pojkar mellan 15-19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik. Han är en av de första att arbeta med behandlingsprogrammet.

– Jag tycker programmet erbjuder många verktyg som är enkla att arbeta med och jag kan se en fördel i att ungdomen blir väldigt inkluderad i B12. Jag kan se en tydligare förändringspart än vad jag brukar göra, berättar Roger.

Humana kommer att följa B12 genom systematisk forskning tillsammans med den psykologiska institutionen på Uppsala universitet. Simon Ezra, som är doktorand och har en PTP-tjänst på Humana, kommer att forska på B12 i åtta år. PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer, vilket motsvarar läkarnas allmäntjänstgöring (AT). 

– Det finns en påtaglig brist på forskningsbaserade interventioner för barn och unga med kriminellt beteende. B12 fyller en viktig roll, både för de klienter programmet riktar sig till och för samhällsvården i stort, säger Simon.

De centrala frågeställningarna blir programmets effekt på antisociala värderingar hos ungdomar med kriminell identitet, vilka interventioner verkar ha störst effekt samt hur B12 står sig i förhållande till andra interventioner. Fler artiklar Visa fler artiklar

Humana är ett nordiskt omsorgsbolag inom Individ och Familj som erbjuder omsorgstjänster med boende, vård och behandling för individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa samt LSS-boenden.

Det nya kriminalitetsprogrammet B12 används just nu av 15 verksamheter inom Humana, samtidigt bedriver man systematisk forskning på programmets effekt på antisociala beteenden.

www.humana.se