Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

LP-verksamheten: Nytt och efterlängtat behandlingshem för kvinnor

Torpahemmet, vackert beläget på landet utanför Nässjö, har länge bedrivit missbruksvård för män. Nu startar LP-verksamheten upp en ny behandlingsenhet för kvinnor. Kvinnors extra utsatthet i missbruk har blivit synligt genom olika lokala satsningar och nu vill man ge dessa kvinnor en möjlighet att hitta vägen tillbaka till livet.

LP-verksamheten har sedan tidigt 60-tal arbetat med att förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk. LP-Stiftelsen, som de då hette, arbetade på ett sätt som blev banbrytande inte bara i Sverige, utan blev även en modell i andra länder. 1997 ombildades LP-Stiftelsen till en riksorganisation, LP-verksamhetens Ideella Riksförening, som idag är ett rikstäckande nätverk av enheter som bedriver behandlingshem, boenden, öppethus-verksamheter och förebyggande arbete bland barn och unga.
– Behandlingshemmet Torpahemmet har funnits länge och tagit emot vuxna män med beroendeproblematik. Nu startar vi upp en enhet här för kvinnor, vilket känns fantastiskt bra, säger Johanna Berger, vårdchef och biträdande verksamhetsledare.
Behoven av fler behandlingshem i Sverige är stora och på LP-verksamheten ser man att behoven ökat under pandemin. Den påtvingade isoleringen har lett till försämrad psykisk hälsa med missbruksproblem och våld i nära relationer som följd.
– Just nu går en våg av nedläggningar av behandlingshem över hela landet, vilket gör det extra angeläget och viktigt att LP istället väljer att öppna en ny enhet. Och en enhet för kvinnor som många gånger lever i dubbel utsatthet, säger Johanna.

Torpahemmet ligger lugnt och naturskönt på landet utanför Nässjö. Den nya enheten för kvinnor planeras vara igång till slutet av sommaren och kommer ha samma behandlingsinnehåll och vila på samma grund som enheten för män.
– Vi bedriver beroendevård på kristen grund, där den teoretiska grunden är KBT och CRA. Men man behöver absolut inte dela vår kristna grund för att kunna ta del av vår behandling, man får en lika bra behandling ändå, förklarar Johanna.
Torpahemmet består av två byggnader där den ena varit i bruk till behandlingshemmet för män. Det andra huset har stått oanvänt under många år men är nu upprustat och nyrenoverat och kan tas i bruk som den nya behandlingsenheten för kvinnor med inledningsvis 8 platser.
LP-verksamheten arbetar i ett rikstäckande nätverk bestående av dels riksorganisationens behandlingshem, stöd- och motivationsboenden samt öppenvård och dels 75 lokala LP-föreningar som i olika omfattning bedriver öppethus-verksamheter, boenden och arbetsträning.
– I dessa lokala verksamheter har man gjort satsningar för att starta kvinnogrupper, LP-Kvinna, för att fånga upp kvinnor i utsatthet, säger Johanna.
Man vill att dessa satsningar ska öka medvetenheten i hela organisationen för kvinnors extra utsatthet i missbruk och det är genom dessa lokala kvinnogrupper som behovet av en behandlingsenhet för kvinnor blivit synligt.
– De personer som arbetar ute på de lokala LP-Kontakt med kvinnorna, jublar ju nu! De har länge upplevt att behovet att stärka kvinnorna är enormt stort, fortsätter Johanna.

Torpahemmet arbetar KBT-baserat och använder sig av ett eget behandlingsprogram som heter ”Vägen till Livet”, där även CRA, Community Reinforcement Approach, är integrerat.
– Vägen till livet använder KBT-teorins sätt att se på processer och vägar till förändring och väver in CRAs modeller som handlar om att se det friska i människan, att ha ett salutogent perspektiv, förklarar Johanna.
Vägen till livet-programmet är alltså i grunden KBT, och man kan få gå i individuell KBT-terapi, men man tittar inte bara på missbruket och missbrukets mekanismer. Det handlar om att arbeta med helheten i livet, om delar som måste återupprättas för att individen ska få ett fungerande liv. Delar som har försummats till följs av ett missbruk.
– Man behöver prata om identitet, om relationer, om samvete och förlåtelse. Och om att ta hand som sin kropp och sin hälsa, att förstå att människan är en helhet, förklarar Johanna.
Man måste titta på missbruket och hur det ser ut i varje persons liv, men man måste också titta på helheten i en människas liv, och här blir den kristna värdegrunden viktig – människors lika värde och att alla är värdefulla för sin egen skull. Den kristna värdegrunden innebär också ett hopp, en tro på varje människas möjligheter.
– Det här är något jag tror alla som kommer till LP-verksamheten upplever. Att de möter människor som tror på dem, som tror att det finns möjlighet till förändring. Det finns inga hopplösa fall, säger Johanna.

Det innebär stora utmaningar att starta upp en ny behandlingsenhet. Det är inte lätt för en person med missbruksproblematik att beviljas en plats på behandlingshem, ofta vill placerande myndigheter att situationen ska lösas på hemmaplan, med kommunala insatser.
– Men våra medarbetare runt om i landet ser att kvinnorna far väldigt illa, och skulle behöva komma bort för att bryta destruktiva relationer och eget missbruk, säger Johanna.
Behovet av att komma iväg, byta miljö, gäller självklart även männen och i och med den nya kvinnoenheten finns nu också möjlighet för par som tillsammans vill ta sig ur sitt missbruk att komma hit. Förutom den egna behandlingen så erbjuds de också parsamtal.
– Torpahemmet har välutbildad personal med lång erfarenhet av missbruksvård. Personalen är engagerad och passionerad inför sitt arbete och består av socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Vi tar också emot personer med kriminalitet som livsstil, berättar Johanna.
De flesta som kommer till Torpahemmet upplever miljön som lugn och harmonisk, en plats där det är självklart att den existensiella hälsan tas på allvar och där det alltid finns utrymme för samtal kring existensiella frågor. En plats där man möts av hopp och en tro på att alla kan förändras och hitta en väg tillbaka till livet.

LP-verksamhetens Ideella Riksförening är ett rikstäckande nätverk av enheter som bedriver behandlingshem, boenden, öppethus-verksamheter och förebyggande arbete bland barn och unga. Nu startar LP-verksamheten ett nytt behandlingshem för kvinnor, en ytterligare enhet av Torpahemmet. Behandlingshemmet ligger utanför Nässjö och kommer inledningsvis ha 8 platser för kvinnor från 21 år. Hemmet har sedan tidigare en behandlingsenhet för män med 14 platser.

www.lp-verksamheten.se

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage