HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Misa Ung – vill ge unga ett hållbart inträde till vuxenlivet

Misa Ung vill förhindra utanförskap och stötta unga till ett hållbart inträde till vuxenlivet. Man har lång erfarenhet av att möta unga vuxna i olika livssituationer. Unga med psykosocial problematik, beroendesjukdom, funktionsvariationer eller som behöver lämna en destruktiv livssituation efter ett liv i kriminell miljö. Alla är olika och har sina utmaningar och styrkor – men alla kan lyckas.

Misa startades 1994 med grundtanken att alla personer kan ta del av och komma ut i arbetslivet – om man får rätt stöd. Grundaren hade själv drivit flera dagliga verksamheter och var inte nöjd med att dessa människor var hänvisade till enbart vissa typer av arbeten och i begränsade miljöer.

Idag samarbetar Misa med kommuner, Arbetsförmedlingen, skolor, socialpsykiatrin, boenden samt näringslivet, och har totalt sexton enheter varav tolv finns i Stockholms län. Misa Ung är den enhet som arbetar med målgruppen 15-29 år.

– Misa Ung finns i Stockholm och blev en självständig enhet 2019. Vi fungerar som en paraplyverksamhet för olika insatser för unga i det här åldersspannet, berättar Maria Heimer Åkerlund, enhetschef på Misa Ung.

Förutom samarbetet med bland annat kommuner, skolor och boenden så är det ofta anhöriga till en ung person i behov av stöd som kontaktar Misa Ung. Det kan vara anhöriga till barn som haft en problematisk skolnärvaro en längre tid, som kanske varit isolerade i hemmet, där man upplever att det stöd man fått, genom exempelvis skolan, inte fungerat. Man känner ofta inte heller till vilka insatser som finns att söka.

– Förstärkt insats med stöd till arbete och studier som socialtjänsten kan beställa, prioriteras inte alltid, säger Maria.

 

Att bara hänvisa dessa ungdomar, som varit borta från skolan under många år eller som flyttats runt mellan olika boenden, till Arbetsförmedlingen fungerar dåligt. De behöver ett förstärkt stöd för att kunna ta sig vidare, för att komma ut i en sysselsättning.

Basen för Misas kompetenta arbete är det stora kontaktnät av en mängd arbetsgivare inom olika branscher som man arbetat upp under trettio år. Ett kontaktnät som även är förutsättningen för Misa Ungs arbete. På Misa finns också arbetskonsulenter med stor erfarenhet av att möta personer med funktionsvariationer eller unga med psykosocial problematik, som kanske levt i kriminella miljöer. Arbetskonsulenter som kan ge den unge rätt bemötande.

– Det här är basen för vår verksamhet. Sedan arbetar vi med en metod som heter Supported Employment, som handlar om att hitta och behålla ett arbete, berättar Maria.

Insatsen hos Misa Ung startar med en kartläggning av den unges liv. Hur har det sett ut bakåt? Vilka stödbehov finns för att nå framtidsdrömmarna? Den initiala kartläggningen är ganska kort, för en del av de unga är det viktigt att så snart som möjligt få komma ut i en sysselsättning.

– Eftersom de arbetsgivare vi samarbetar med har erfarenhet av att ta emot våra ungdomar kan vi göra en fortsatt kartläggning på plats. På plats direkt i samarbete med arbetsgivaren, fortsätter Maria.

Misa Ung finns med den unge på arbetsplatsen, och ser vilka behov av stöd som finns. Man har ett nära samarbete med arbetsgivaren för att förväntan och förståelsen av den unge ska vara rimlig och rätt. Utifrån kartläggningen görs sedan flera studiebesök på olika arbetsplatser. Det handlar om att tydliggöra för den unge vad arbetet på de olika arbetsplatserna innebär.

– Många kanske inte automatiskt förstår vad ett jobb på ett visst ställe innebär. Vad gör man när man jobbar i en klädbutik? Eller på en Max-restaurang? Det handlar om att de ska få en inblick i olika branscher, förklarar Maria.

 

Efter ett par veckor av studiebesök har man ett samtal med ungdomen för att se om det fanns någon arbetsplats som hen vill prova, och utifrån det startas en praktik upp. En praktiktid som individuellt planeras utifrån ungdomens behov och kapacitet. Även under starten av praktiktiden finns Misa med på arbetsplatsen. Man har tagit reda på hur arbetet ska genomföras och kan introducera och stötta ungdomen under dagen.

– Vi finns där tills ungdomen känner sig trygg. Tills de lärt känna arbetsgivaren och känner sig trygga med sina arbetsuppgifter. Efter det, då backar vi, så ungdomen får träna på att vara där själv. Men vi gör hela tiden uppföljningsbesök där vi möter både den unge och arbetsgivaren, berättar Maria vidare.

Den unge ska alltid kunna känna sig trygg och kunna berätta vad hen känner och tänker. Misa blir som en krockkudde mellan ungdomen och arbetsgivaren under uppstartstiden.

– Vårt arbetssätt är också otroligt uppskattat av arbetsgivarna. Att vi inte lämnar dem ensamma med ansvaret för ungdomarna. Det gör att vi får fler som vågar ta emot ungdomar som har det extra svårt, fortsätter Maria.

Att ha så mycket stöd på plats, både för ungdomen och arbetsgivaren, är centralt för Misa Ung och en förutsättning för att nå framgång med insatsen.

 

Att känna att det går bra, att det känns möjligt att nå ett självständigt vuxenliv, betyder mycket för alla de ungdomar Misa stöttar. Särskilt betydelsefullt ser man att det är för unga som är placerade och inte tidigare fått rätt förutsättningar och det stöd de behöver.

– Att innan man ska ut i livet och klara sig på egen hand, få uppleva sin egen förmåga, få framtidshopp och tro på sig själv. Det betyder så enormt mycket, säger Maria.

Misas huvudsakliga mål handlar om att ge unga möjlighet att nå anställningsbarhet, att få arbetslivserfarenhet – eller att fortsätta studera. För att hjälpa ungdomen att komma vidare i studier har Misa Ung anställda studie- och yrkesvägledare, som parallellt med praktiktiden kan guida och stötta till fortsatta studier.

– Det ska vara enkelt och tillgängligt för ungdomen att få den professionella hjälp de behöver, fortsätter Maria.

Det är också viktigt, betonar Maria, att ungdomen får den hjälp de behöver när de är motiverade, när de orkar och vågar ta sig framåt. Många av dessa unga lever också i ett destruktivt sammanhang som det är lätt att falla tillbaka in i.

– Vårt arbete handlar också om att hjälpa ungdomen att bygga upp ett kontaktnät av stöd och hjälpfunktioner. Man kan behöva gå till livsstilsmottagningen för att jobba med ett beroende eller att man behöver hjälp med att hitta en ny fritidssysselsättning. Vi jobbar med helheten kring de unga, avslutar Maria.Fler artiklar Visa fler artiklar

Misa Ung är en enhet inom Misa som riktar sig till unga i åldrarna 15-29 år. Misa Ung erbjuder olika insatser med fokus på att hjälpa och stötta ungdomar med särskilda behov till en anställning. Man har ett stort upparbetat kontaktnät av arbetsgivare och finns på plats under praktiktiden för att stötta ungdomen och underlätta för arbetsgivaren att ta emot unga med behov av förstärkt stöd.

www.misa.se