HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Notiser s. 10 (2021 nr2)

Aktuella bransch notiser.

Socialstyrelsen vill se kompetenslyft för LSS

Många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Flera insatser behövs för att höja kompetensen och minska risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. I rapporten föreslås därför ett kompetenslyft.

– Personalens kompetens behöver stärkas särskilt när det gäller olika  funktionsnedsättningar, kommunikation och gällande regelverk, säger Kristina Lindholm utredare på Socialstyrelsen.

För att stödja utvecklingen kommer Socialstyrelsen att följa upp föreskrifterna för LSSbostäder och undersöka möjligheterna att införa krav på den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som personalen behöver ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Myndigheten planerar också att ta fram ett kunskapsstöd om  kommunikation, riktat till LSS-verksamheter.

Källa: www.socialstyrelsen.se

De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering

Idag sitter omkring 170 000 ungdomar hemma istället för att gå till skola eller jobb. Inte för att de vill, utan för att de av olika skäl hamnat utanför samhället. För att förhindra att hemmasittande unga fastnar i ett långvarigt utanförskap jobbar flera av Sveriges kommuner med olika stödinsatser. En sådan är Hikikomori i Umeå. Verksamheten vänder sig till 16–25-åringar som varken arbetar eller studerar, saknar kontakt med myndigheter och vill förändra sin situation.

Begreppet Hikikomori är japanskt och betyder ungefär ”den som drar sig undan”. Utifrån
individens behov och mål arbetar Hikikomori för att öka ungas självkänsla och  livskvalitet, uppmuntra till aktivitet och motverka fysisk och psykisk ohälsa.

Stödinsatsen har ett tätt samarbete med Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Källa: www.umu.se

Nationellt register över HVB, stödboenden samt särskilda ungdomshem

Regeringen ger IVO i uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Syftet med uppdraget är att stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan placering, för att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det tidigare framkommit  missförhållanden.

IVO ska göra en rättslig och teknisk analys avseende förutsättningarna för att skapa en informationsinfrastruktur. Denna ska möjliggöra ett tillgängliggörande och automatiserat utlämnande av myndighetens tillsyn- och tillståndsinformation, samt information som finns upprättad i omsorgsregistret till kommunerna.

Tillgängliggörandet av informationen ska bidra till att förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt HVB eller stödboende.

Källa: www.regeringskansliet.se

Spelproblemen har ökat i vissa grupper under pandemin

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19. Resultatet visar inte på några större förändringar i befolkningen generellt, däremot ökade problemen hos 20 procent av de personer som redan innan pandemin hade ett problemspelande, och hos fyra procent av de som var arbetslösa.

– Den sammantagna bilden är att pandemin drabbar grupper som har spelproblem eller riskerar problem med spel om pengar, säger utredaren Ulla Romild.

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har inneburit minskad tillgänglighet till en rad spelformer. Under pandemin har också tillfällig lagstiftning på spelmarknaden införts kopplade till insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar. Trots dessa begränsningar var omsättningen på den reglerade spelmarknaden oförändrad under år 2020.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.seFler artiklar Visa fler artiklar