HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Notiser s. 10 (2021 nr3)

Aktuella branschnotiser.

Nytt poddavsnitt om barns upplevelser av att bo i familjehem

Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast ”På djupet” handlar om barns upplevelser av att bo i familjehem.

Runt 20 000 barn och unga är placerade i familjehem i Sverige. Våren 2021 publicerade Socialstyrelsen resultatet av en nationell brukarundersökning om familjehemsplacerade barns upplevelser av vården. I samarbete med 57 kommuner lät Socialstyrelsen intervjua 341 familjehemsplacerade barn i åldern 9–17 år om hur de upplever sin situation.

Syftet med undersökningen var att låta familjehemsplacerade barn komma till tals under pågående placering. Hur fungerar det för barnet att leva i familjehem? Hur fungerar skolgång – och har de kompisar och fritidsaktiviteter? Hur fungerar barnets kontakt med socialtjänsten?

Lyssna på Sofie Persson, socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta som barn- och ungdomsterapeut, som varit en av dem som intervjuat barnen i undersökningen. I avsnittet deltar också Julia Zyto, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Hanna Anander, kommunikatör på Socialstyrelsen.

Källa: www.socialstyrelsen.se

Ny sammanställning av metoder för att förebygga normbrytande beteende

Socialstyrelsen har tagit fram en samling med metoder och arbetssätt som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Samlingen har tagits fram i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polisen, och i samråd med Skolverket.

Samordnad information kring metoder och arbetssätt är något som har efterfrågats av flera parter i det brottsförebyggande arbetet.

Tanken är att exempelsamlingen ska vara till hjälp för personer som utvecklar, samordnar eller leder brottsförebyggande arbete. Fokus ligger på brottsförebyggande arbete på universell och selektiv nivå. Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen, berättar:

– Vår förhoppning är att den här samlingen kan göra det enklare att skapa en gemensam förståelse mellan olika aktörer, i det brottsförebyggande arbetet med barn och unga.

Exempelsamlingen syftar till att ge en bild över vilka metoder och arbetssätt som används idag. Metoderna som ingår i samlingen rekommenderas inte över andra metoder, eftersom de generellt inte har granskats utifrån kvalitet eller effekt.

Källa: www.socialstyrelsen.se

Avicii Arena – mötesplats för psykisk ohälsa bland unga

För att hylla Stockholmssonen och en av den svenska musikhistoriens största artister så har den ikoniska Ericsson Globe bytt namn till Avicii Arena.  Det nya namnet är inte enbart en hyllning till en av vår tids största svenska artister, utan arenan blir en symbol och mötesplats för initiativ inriktat på ungdomars psykiska hälsa och framtid.

I samband med lanseringen startade Stockholm Live, Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och BAUHAUS ett gemensamt initiativ som verkar för att förebygga psykisk ohälsa bland unga i hela landet. Avicii Arena kommer att vara symbolen och mötesplatsen för initiativet.

Källa: www.aviciiarena.se

Svårt för utsatta lesbiska och queera personer att söka hjälp

Lesbiska och queera personer som är utsatta för våld i nära relation kan ha svårare att söka och få hjälp än andra våldsutsatta. När personerna söker hjälp gör de det oftast för något annat än våldet.

Nicole Ovesen vid Uppsala universitet har undersökt hur hbtq-personer söker hjälp för våldsutsatthet. Att personerna hade svårt att förstå det som de hade varit med om som våld var det mest återkommande temat i intervjuerna, enligt Nicole Ovesen.

– I intervjuerna med lesbiska och queera framkom det att personerna hade svårt att se sig som våldsutsatta. Våldet passar inte in i bilden av den perfekta regnbågsfamiljen, säger Nicole Ovesen.

Det här avspeglas också i den forskning som görs och i det offentliga samtal om hbtq-rörelsen som förs, enligt Nicole Ovesen.

– Det är lättare att prata om det våld och det hot som kommer utifrån, från det övriga samhället. Men det här är något som vi måste ta tag i. Frågan är hur vi lyfter fram utsattheten för våld utan att stigmatisera personerna och gruppen, säger hon.

Källa: www.nck.uu.seFler artiklar Visa fler artiklar