HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ny forskning om ekonomiskt våld mot kvinnor

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt undersöker ekonomiskt våld i nära relationer. Förhoppningen är att resultaten ska användas i det förebyggande arbetet.

Bakgrunden till projektet är att Kronofogdemyndigheten inlett ett samarbete med kvinnojourerna för att förebygga ekonomiskt våld i nära relationer. I samband med det kontaktades Ann-Sofie Henrikson, projektledare och lektor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet, för att svara på frågor om skuldsättning och hon uppmärksammade då att det inte finns så mycket svensk forskning om ekonomiskt våld.

– Internationell forskning visar dock att ekonomiskt våld är vanligt förekommande tillsammans med annat våld, men sällan uppmärksammas. Vår förhoppning med projektet är därför att kunna bistå med kunskap till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med utsatta kvinnor, säger Ann-Sofie Henrikson.

I det tvärvetenskapliga projektet deltar även forskarna Charlott Nyman, lektor vid Sociologiska institutionen och Lars Evertsson, lektor vid Institutionen för socialt arbete. De intervjuar kvinnor som varit målsäganden i domar angående grov kvinnofridskränkning.

- Jag ansvarar för de juridiska delarna med rättsliga analyser och studerar underrättspraxis för att se om förekomst av ekonomiskt våld redovisas i rättsprocessen. Jag kommer även att göra en narrativ analys av domskäl för att se om ekonomiskt våld, används för att ge en förklaring till det fysiska våldet, säger Ann-Sofie Henrikson.

 Källa: www.umu.se (artikeln är här förkortad)Fler artiklar Visa fler artiklar