HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Program för att förebygga suicid hos barn

Rapporten är en systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år. Med program avser man standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök.

Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program (Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt.  SBU-rapport 241). Den omfattar såväl skolprogram som föräldrastöd och består av systematiska översikter om effekter och hälsoekonomiska aspekter. För etiska aspekter hänvisar vi till den föregående rapporten.

Källa: www.sbu.seFler artiklar Visa fler artiklar