HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rapport från Socialstyrelsen visar: Pandemin har slagit hårt mot personer med LSS-stöd

Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa. En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har LSS-insatser.

Uppdragets slutrapport visar att under 2020 genomförde 80 procent av landets kommuner och stadsdelar förändringar i LSS-verksamheten till följd av covid-19. Framför allt drabbades personer med daglig verksamhet. Omkring en tredjedel av kommunerna ställde in insatsen helt och hållet, vilket berörde 17 200 personer. En lika hög andel kommuner minskade insatsens omfattning.

– Många brukare hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter och nedstängningen har ökat isoleringen ytterligare, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

Andra alternativ
Till ljusglimtarna hör att de flesta kommuner och stadsdelar ändå tycks ha erbjudit andra alternativ.

– Det har bland annat handlat om utomhusaktiviteter och daglig verksamhet som man genomfört digitalt, säger Karin Flyckt.

De alternativa stöd som erbjudits har dock inte fullt ut vägt upp de negativa konsekvenserna. Isoleringen har lett till ökad psykisk ohälsa bland personer med insatser enligt LSS.

Kommunerna har haft olika förutsättningar att hantera pandemin. Endast omkring 40 procent av kommunerna hade 2020 aktuella kontinuitetsplaner för boenden enligt LSS.

Socialstyrelsen konstaterar att det ur ett smittspridningsperspektiv kan ha varit befogat att till exempel stänga dagliga verksamheter men att det är viktigt att först göra riskbedömningar för att begränsa konsekvenserna för de som berörs.

– Det är bekymmersamt att inte alla kommuner och stadsdelar hade kontakt med samtliga brukare som berördes av förändringar. Det är särskilt bekymmersamt att 20 procent av de kommuner som genomförde långvariga förändringar under 2020 inte följde upp förändringarna med brukarna över tid, säger Karin Flyckt.

Artikeln återges i förkortad form
Källa: www.socialstyrelsen.seFler artiklar Visa fler artiklar