HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Så kan MI anpassas till personer med NPF

En effektiv metod när vi behöver hjälp att ändra våra levnadsvanor är Motiverande samtal, MI. För att metoden ska fungera vid NPF behöver samtalsledaren göra anpassningar.

Liria Ortiz är leg. Psykolog, psykoterapeut och författare till bland annat ”Motiverande samtal vid autism och ADHD”. Liria ingår i en referensgrupp för ett pågående projekt om levnadsvanor inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Hon menar att om metoden MI ska fungera för personer som har intellektuell funktionsnedsättning behöver samtalsledaren göra vissa anpassningar.

– Metoden är densamma men vi behöver anpassa till exempel i hur man formulerar en fråga. ”Vad åt du igår?” är alltför oprecis. ”Vad åt du till frukost?” är fortfarande en öppen fråga men mer precis och konkret, förklarar Liria.

Med bildsekvenser kan man visualisera förändring om personen har en begränsad föreställningsförmåga. Att aldrig ta för givet att den andra förstår innebörden av ett ord, som till exempel ”ensamhet”, är också viktigt.

– ”Känner du dig ensam?” kan betyda många olika saker. Då får jag konkretisera frågan: ”När du är i skolan, har du någon att prata med då?”, fortsätter hon.

Att välja långsiktiga mål framför snabba belöningar är en utmaning. För den som har NPF kan det vara ännu svårare än för andra.

Då får man som samtalsledare fokusera på vilka konsekvenser beteendet har på kort sikt: 

– ”När du spelar dataspel hela natten är du jättetrött nästa dag. Om du lägger dig den här tiden idag så kollar vi hur du känner dig i morgon.”, säger Liria.

Hon menar att förändringen måste vara något som patienten värdesätter och förstår vinsten av, och att inom MI kan samtalsledaren förebygga motstånd och öka motivationen. 

Källa: Funktion i FokusFler artiklar Visa fler artiklar

Råd för anpassad MI vid NPF

  • Använd ett tydligt och avskalat språk
  • Ta längre pauser för att invänta den andra
  • Var extra tydlig när det gäller vad ni gör och varför
  • Växla mellan att prata, rita och visa filmklipp