Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

Seminarium i efterhand om pandemin: Hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?

Den 24 november bjöd Socialstyrelsen in till ett frukostseminarium som satte fokus på krishantering och vad vi har lärt oss under pandemin.

Seminariet koncentrerade sig på de grupper som redan före pandemin hade sämre hälsa och som nu har drabbats hårt. Vilka utmaningar stod Sverige inför i februari 2020 och vad har vi lärt oss under den här resan? Hur tar vi myndigheter och andra aktörer med oss dessa lärdomar för att tillsammans bygga ett starkare system inför kommande kriser? Och hur gör vi den förflyttningen?

Medverkande i seminariet var Taha Alexandersson, t f krisberedskapschef, Socialstyrelsen, Jessica Vinberg, enhetschef, Enheten för Katastrofmedicinsk beredskap, Region Stockholm, Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Hallands län, Kerstin Carlsson, sjuksköterska MAS, Eksjö kommun samt ordförande Riksföreningen medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. Målgrupperna var profession och beslutsfattare inom hälso-och sjukvård och omsorg och verksamma inom krisberedskap på myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner samt de som arbetar med krisberedskap i andra organisationer och företag.

Nu kan du se seminariet ”Efter pandemin – hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?” i efterhand: https://vimeo.com/637898968

Källa: www.socialstyrelsen.se

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage