HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sluta skjut! Tillsammans för ett tryggt Malmö

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte bara om nya arbetsmetoder. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och hur arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare.

Detta ska GVI leda till

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Källa: www.malmo.se

”Sluta skjut” kan spridas till fler städer

Specialsatsningen i Malmö mot grovt våld i kriminella miljöer har fungerat så bra att fler svenska städer kan stå på tur.

– Från polisens sida ser vi en effekt av detta, säger Malmös polismästare Stefan Sintéus.

Trots att effekten av Sluta skjut inte är färdiganalyserad har Brottsförebyggande rådet bjudit in kommuner som har problem med skjutningar och sprängningar till ett möte, för att presentera metoden och ta reda på om fler vill haka på.

Källa: www.svt.seFler artiklar Visa fler artiklar

Det här är GVI

Group Violence Intervention genomfördes för första gången som ”Operation Ceasefire” i Boston i mitten av 1990-talet. Strategin har upprepade gånger visat att man genom en fokuserad samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle kan minska grovt våld såsom exempelvis skjutningar.

Grovt sett kan man beskriva att strategin vilar på tre centrala delar, som alla är lika viktiga och som alla tre förstärker varandra.

Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.

Sanktioner: snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än insatser som har ett individfokus.

Ett erbjudande om hjälp: gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

Källa: www.bra.se