HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stoppa barns tvångsumgänge

Tintin hittades död i en bostad i Luleå söndagen den 8 januari, efter att han haft umgänge med sin pappa. Han hittades sedan hans mamma blivit orolig och kontaktat polisen. Pappan, som är i 45-årsåldern, sitter nu häktad misstänkt för mord. Enligt rättsläkarens utlåtande har pojken ”sannolikt dödats av en annan person”.

Familjen kräver lagändring: ”Inga fler barn ska behöva dö”

Den åttaårige pojken i Luleå kallades för Tintin av sin familj. När hans pappa misstänks ha mördat honom pågick en infekterad vårdnadsstrid om honom. Tintins anhöriga kräver nu en lagändring, en Lex Tintin, för att inte fler ska dö som åttaåringen.

”Vi måste få till lagändringar där barnens rättigheter alltid kommer först, framför förövarens (förälderns) rätt till umgänge. Inga fler barn ska behöva dö trots årtal av orosanmälningar från socialtjänsten, skolan, släktingar och grannar” skriver familjen i ett inlägg i sociala medier.

Olga Persson är ordförande i Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över landet. Även om det lyckligtvis är få barn som mördas i Sverige, så ser hon ändå i sitt arbete många barn i liknande situationer som den pojken i Luleå var i innan sin död.

– Vi kallar det för tvångsumgänge, paradoxen att samhället säger att personen är så farlig att du inte kan bo kvar i ditt egna hem men du måste ändå träffa förövaren, säger Olga Persson.

På Unizon ser man hur Tintins död är den yttersta toppen av ett gigantiskt isberg av barn som tvingas till umgänge.

Källa: www.aftonbladet.se

 

”Överväg en Lex Tintin”

Han var åtta år, älskade sushi, katten och att cykla och var enligt sin mamma alltid glad. På bilden som hon låtit tidningen Aftonbladet publicera ler pojken med hela ansiktet, han har tappat en av framtänderna, så som åttaåringar gör. Nu finns han inte mer.

Den 8 januari hittades åttaåringen död i sin pappas lägenhet. Mannen sitter nu häktad, på sannolika skäl misstänkt för mord. När barnet dödades pågick en vårdnadstvist. Mamman hade under en lång tid vädjat om att barnet skulle slippa att träffa pappan, eller att om umgänge måste ske, att det skulle vara övervakat, eftersom pappan utsatt både henne och pojken för psykiskt våld och pratat om att döda dem.

Det finns även dokumenterat att åttaåringen var rädd för sin pappa och grät och sprang och gömde sig när mannen dök upp. Såväl socialtjänsten, anhöriga, polisen och skolan hade larmat om hans oro för att umgås med pappan.

Ändå valde rätten att ge mannen umgängesrätt. Därtill gav de honom tillåtelse att vara ensam med barnet. Domen visar på två saker. För det första att det faktum att barnkonventionen numera är svensk lag inte betytt särskilt mycket i praktiken. För det andra att det är ett problem att de som hanterar svåra rättsliga familjeärenden inte har specialkunskap när det kommer till utsatta barn.

 

Utgångspunkten i dagens rättssystem är att båda föräldrarna är lika viktiga för barn. Omyndiga vars föräldrar inte lever tillsammans har rätt till dem båda, och att det är det bästa för barn att dela tiden mellan de vuxna. I normalfallet är det också precis så det är. Men det finns omständigheter då det inte är barns bästa att träffa sin mamma eller pappa. Ändå tillåts rättvisa mellan de vuxna gå före barnets behov och vilja vid en tvist. Till varje pris anser myndigheterna att föräldrarna ska “dela” på barnet.

Runt om i landet sitter domstolar och beslutar om att barn ska tvingas att umgås med föräldrar de är rädda för, som visat stora omsorgsbrister och som gjort dem eller den andra föräldern illa. Den mamma eller pappa som protesterar riskerar att förlora vårdnaden. Vägrar barnet umgänge tillkallas polis.

I realiteten är barn de enda brottsoffer som samhället tvingar att umgås med gärningsmannen. I vissa fall får också fäder som mördat sin partner behålla vårdnaden om de gemensamma barnen och kan styra över barnen från fängelset.

Den åttaårige pojken är inte heller det första fallet med ett barn som dödats under umgänge med en aggressiv, våldsam eller psykiskt sjuk förälder. Ändå verkar ingen vilja lyssna på barnen.

I dagarna presenteras resultatet av den översyn av föräldrabalken som den förra regeringen tillsatte 2021 och som haft som uppdrag att överväga om det behöver tydliggöras att det finns situationer då inget umgänge bör ske. Den statliga utredningen “En uppväxt fri från våld” föreslog också den 18 januari en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Förhoppningsvis leder dessa till en lagändring och ett arbete mot förändrat synsätt.

Men frågan är om det är tillräckligt. Kanske behövs också en “Lex Tintin” som en gång för alla slår fast att rätten inte får döma till tvångsumgänge med våldsamma, instabila föräldrar. Ja, Tintin. Det var så han kallades, pojken med gluggen som aldrig kommer att bli äldre än åtta år.

 

Malin Lernfelt
(ledarartikel i Hallandsposten 19/1 2023)Fler artiklar Visa fler artiklar