HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Studera till stödpedagog på Reveljen

Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Hösten 2023 startar Reveljen en YH-utbildning till stödpedagog.

Stödpedagogutbildningen har idag ett nationellt likriktat kursinnehåll med givna kursplaner, för att bland annat underlätta rekryteringsförfarandet för arbetsgivare. Kompetensen hos en person som genomgått en utbildning till stödpedagog blir densamma oavsett var man läst utbildningen.
− Tidigare var det här en utbildning som kunde formuleras och innehålla lite olika saker på olika utbildningsinstitut, berättar Magnus Davidsson, utbildningssamordnare på Reveljen.

Att läsa till stödpedagog på Reveljen i Sollefteå görs i helfartsform under ett år och utbildningen riktar sig till de som redan har minst 1 års yrkeserfarenhet med stöd till personer med funktionsnedsättning.
− Utbildningen vänder sig till de som kanske arbetar som stödassistent, stödpersonal eller som personliga assistenter, fortsätter Magnus.

Som stödpedagog har du kunskaper om metoder och förhållningssätt, till exempel tydliggörande pedagogik, som fungerar i vardagen och som har stöd i evidensbaserad praktik. Klargörande pedagogik som är beforskad och som man kan lita på. Många utbildade stödpedagoger fungerar också som handledare för övrig personal som saknar dessa kunskaper, vilket i sig är både kompetenshöjande och vidareutvecklande.
− I ett större perspektiv så lyfts även hela branschen med fler utbildade stödpedagoger. Verksamheterna kan utföra ett bättre arbete med kompetent personal som bygger sitt arbete på faktiska kunskaper, säger Magnus.

I utbildningen ingår bland annat kurser i pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd. Man läser en kurs om funktionsnedsättningar för att få bärande kunskaper om vad olika funktionsnedsättningar innebär och man läser en kurs i praktisk juridik inom social omsorg.
− Den juridiska kursen handlar om de olika lagstiftningar som finns inom området som SoL och LSS. Vad har man rätt att göra enligt lagstiftningen och, kanske ännu viktigare, vad får man inte göra, berättar Magnus.

I utbildningen ingår även kursen Lärande i arbete (LIA), en praktik som görs på en arbetsplats, exempelvis på hemorten. Utbildningen till stödpedagog startar den 28 augusti 2023, där ansökningstiden redan är igång och löper fram till den 15 maj. Nya utbildningsstarter blir hösten 2024 och 2025.

I år erbjuder Reveljen även en behörighetsgivande förutbildning, BFU, för den som har grundläggande behörighet och minst ett års erfarenhet men saknar övriga särskilda förkunskaper. Blir man godkänd från BFU blir man dessutom direkt antagen till Stödpedagogutbildningen.

För att söka utbildningen stödpedagog på Reveljen besök:
www.solleftea.se/utbildning--barnomsorg/reveljen-vuxenutbildning/yrkeshogskola/stodpedagog
Här finns information om utbildningen, behörighetskrav och ansökningsförfarande.Fler artiklar Visa fler artiklar

Sök utbildningen stödpedagog på Reveljen

Här finns information om utbildningen, behörighetskrav och ansökningsförfarande:

www.solleftea.se/utbildning--barnomsorg/reveljen-vuxenutbildning/yrkeshogskola/stodpedagog