HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tryggt och säkert boende för skyddsbehövande

Den ideella föreningen Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga och driver skyddade boenden. Malva ligger i Flen och tar emot skyddssökande från hela landet, även män och personer med missbruksproblematik.

– Vårt skyddade boende ligger i ett hus vi har helt för oss själva och här finns alltid personal på plats under dagtid, berättar Maria.
I huset finns en extern lägenhet och ett kollektivt boende med plats för upp till sex vuxna med sammanlagt 12 barn. I det kollektiva boendet får varje kvinna ett eget låsbart rum, men delar badrum, lekrum, vardagsrum, kök, matrum och tvättstuga med övriga boende. Fastigheten har hög säkerhet med brand- och överfallslarm, säkerhetsfönster, säkerhetsdörr samt kameraövervakning. Alla vuxna har också ett låsbart skåp för personliga tillhörigheter eller mediciner.
– I den externa lägenheten bor man för sig själv, men blir ändå inte isolerad, vilket är något vi tidigare sett kan hända. Dessutom har den lägenheten lika högt skydd, fortsätter Maria.

Alla inskrivna på Malvas skyddade boende får stöd genom bearbetande samtal anpassat efter det individuella behovet. Barnen får åldersanpassade samtal där de små barnen via lek får möjlighet att uttrycka sina känslor. De boende får hjälp i juridiska frågor, med polisanmälan och stöd i övrig myndighetskontakt kring ansökan om enskild vårdnad eller skyddade personuppgifter.

De boende sköter själva sin dagliga omsorg men har daglig kontakt med personalen som också stöttar kvinnorna kring deras intressen och följer med på olika utflykter och aktiviteter. Genom Malvas noggranna matchning, kartläggning och riskbedömning rör sig de flesta boende fritt ute i samhället.
– För oss är det viktigt att de kan leva ett normalt liv – även i det onormala, förklarar Maria.

Malva tar emot skyddssökande från hela landet, även män och HBTQ-personer och personer med missbruksproblem där missbruket inte är pågående. Boendet är dock inte anpassat för fysisk funktionsnedsättning.
Personalen är beteendevetare och behandlingsassistenter med erfarenhet från både socialtjänst, missbruksvård, psykiatri och HVB för ungdomar, dessutom vidareutbildade inom juridik, våld i nära relation, stöd- och behandlingsmetoder, kris och trauma, barnkonventionen samt ACT/KBT.
– Vi är en liten personalgrupp som arbetar nära varandra vilket ger en trygghet både för oss som arbetsgrupp men även för de boende. Vi kommunicerar med varandra och det vet de boende om, säger Maria.

Malva arbetar aktivt med att hjälpa skyddsbehövande till eget boende efter placeringstidens slut. 100% av de placerade, som fullföljt sin placering, flyttar till eget förstahandskontrakt. Malva bidrar med ett utflyttningspaket med leksaker, kläder, husgeråd och basala möbler.
– Placeringstiden hos oss brukar handla om tre, fyra månader och på den tiden hinner man både bearbeta det som hänt och förbereda sig för sitt nya liv, säger Maria.Fler artiklar Visa fler artiklar
Om verksamheten

Kvinnojouren Malva

Kvinnojouren Malva erbjuder kollektivt och enskilt boende och tar emot våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn. Vi tar även emot personer med missbruksproblem som är våldsutsatta.


Läs mer om verksamheten