HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Upphandlingsbevakaren

Aktuella upphandlingar inom HVB - Stödboende - Familjehem - Öppenvård - Skyddat boende - LSS

Kommun
HVB - Stödboende - Familjehem -
Öppenvård - Skyddat boende
Sista anbudsdag
Huddinge kommun Öppenvård - Familjebehandling, kontaktperson och utredningar 2023-12-06
Umeå kommun Stödboende, barn och unga 2023-12-11
Huddinge kommun Öppenvård - dagbehandling med grundskola och dagverksamhet för unga 2023-12-15
Socialförvaltningen, Stockholm Barn- och ungdomsinsatser, Dygnetruntvård 2024-01-22
Stockholms kommun Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad 2026-02-23
Jönköpings kommun DIS avseende Stödboende och Hem för vård eller boende (HVB) vuxna 2026-04-30
Mölndals stad Öppet ramavtal Konsulentstödd familjehemsvård för barn och ungdomar 0-20 år 2026-12-12
Linköpings kommun HVB-tjänster barn och ungdom 2030-03-31
LSS
Borås kommun Boende med särskild service enligt LSS 2023-12-11
Växjö kommun Drift bostad med särskild service enligt LSS, Vingavägen 50 2023-12-21
Växjö kommun Drift av bostad med särskild service och daglig verksamhet Segerstadsvägen 88-92 2023-12-21
Partille kommun Boendeplacering inom LSS 2030-06-30
Huddinge kommun Korttidsvistelse enligt LSS eller SoL -
LOV/DIS upphandlingar
Nacka kommun Kulturskoleverksamhet på lov DIS, ansökan och anslutning sker löpande 2023-12-04
Haninge kommun RFI – Driftentreprenad särskilt boende enligt SoL för personer över 65 år 2023-12-04
Jönköpings kommun DIS avseende Stödboende och Hem för vård eller boende (HVB) vuxna 2025-01-31
Jönköpings kommun DIS avseende Bostad med särskild service (SoL) och (LSS) inklusive Daglig verksamhet (LSS), samt för barn och unga (LSS) o Hem för viss annan heldygnsvård (SoL) 2026-03-31
Hudiksvalls kommun, Hudiksvall Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Reserverad upphandling, sysselsättningsplatser inom SOL och LSS 2028-01-01
Täby kommun Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL -
Täby Kommun Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS -
Gävle kommun Hem för vård eller boende för barn och unga -
Täby kommun Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS -
Upplands Väsby Daglig verksamhet, LSS §9:10 -
Vallentuna LOV familjerådgivning enligt SoL -
Staffanstorps kommun LOV hemtjänst omvårdnad och service -
Staffanstorps kommun LOV hemtjänst service -
Västerås stad LOV - HVB och stödboende -
Tomelilla LOV Personlig assistans -
Staffanstorps kommun LOV särskilt boende för äldre -
Skurup Utförare icke-valsalternativ inom LSS -
Härryda kommun Valfrihetssystem för äldreboende i Härryda kommun -
Upplands Väsby kommun LOV SÄBO Äldre -
Värnamo kommun LOV - Daglig verksamhet -
Lidingö Stad Hemtjänst LOV -
Uppdaterad 2023-11-29

Observera att du kan behöva skapa konto hos t.ex. Visma, Mercell Opic eller e-Avrop för att ta del av upphandlingarna.Fler artiklar Visa fler artiklar