HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Upphandlingsbevakaren

Aktuella upphandlingar inom HVB - Stödboende - Familjehem - Öppenvård - Skyddat boende - LSS

Kommun
HVB - Stödboende - Familjehem -
Öppenvård - Skyddat boende
Sista anbudsdag
Öckerö kommun Konsulentstödd familjehemsvård, barn och unga 0,20 år 2024-02-01
Stockholm/Södertörn Stödboende och träningslägenheter för personer från 21 år 2024-02-12
Stockholms kommun Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad 2026-02-23
Jönköpings kommun DIS avseende Stödboende och Hem för vård eller boende (HVB) vuxna 2026-04-30
Mölndals stad Öppet ramavtal Konsulentstödd familjehemsvård för barn och ungdomar 0-20 år 2026-12-12
Linköpings kommun HVB-tjänster barn och ungdom 2030-03-31
LSS
Bollebygds kommun LSS boende Vuxna 2024-02-05
Landskrona kommun Drift LSS boende Äppelblomsgatan, Vasagatan och Fabriksgatan 2024-02-12
Ronneby Nytt LSS-boende Ronnebyvägen 19, Bräkne-Hoby 2024-02-14
Norrköpings kommun Ramavtal Enskilda placeringar bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL, V 2024-03-31
Partille kommun Boendeplacering inom LSS 2030-06-30
Huddinge kommun Korttidsvistelse enligt LSS eller SoL -
LOV/DIS upphandlingar
Jönköpings kommun DIS avseende Stödboende och Hem för vård eller boende (HVB) vuxna 2025-01-31
Jönköpings kommun DIS avseende Bostad med särskild service (SoL) och (LSS) inklusive Daglig verksamhet (LSS), samt för barn och unga (LSS) o Hem för viss annan heldygnsvård (SoL) 2026-03-31
Hudiksvalls kommun, Hudiksvall Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Reserverad upphandling, sysselsättningsplatser inom SOL och LSS 2028-01-01
Täby kommun Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL -
Täby Kommun Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS -
Gävle kommun Hem för vård eller boende för barn och unga -
Täby kommun Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS -
Upplands Väsby Daglig verksamhet, LSS §9:10 -
Vallentuna LOV familjerådgivning enligt SoL -
Staffanstorps kommun LOV hemtjänst omvårdnad och service -
Staffanstorps kommun LOV hemtjänst service -
Västerås stad LOV - HVB och stödboende -
Tomelilla LOV Personlig assistans -
Staffanstorps kommun LOV särskilt boende för äldre -
Skurup Utförare icke-valsalternativ inom LSS -
Härryda kommun Valfrihetssystem för äldreboende i Härryda kommun -
Upplands Väsby kommun LOV SÄBO Äldre -
Värnamo kommun LOV - Daglig verksamhet -
Lidingö Stad Hemtjänst LOV -
Uppdaterad 2024-01-31

Observera att du kan behöva skapa konto hos t.ex. Visma, Mercell Opic eller e-Avrop för att ta del av upphandlingarna.Fler artiklar Visa fler artiklar