HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

”Världen efter pandemin”

Per Schlingmann, kommunikatör, föreläsare och författare har tillsammans med Kjell A. Nordström skrivit en bok om framtiden efter pandemin. De tror att det finns ljus efter mörkret.
– Pandemin har öppnat en kreativ kran, säger Per Schlingmann.

Per Schlingmann var under många år Moderaternas chefsstrateg, statssekreterare och partisekreterare. Numera driver han en egen kommunikationsbyrå och han har även skrivit flertalet böcker. Den senaste, ”Corona Express – En liten bok om världen efter pandemin”, beskriver det vi just nu befinner oss i: en tid av omställning och avancerad digital förändring – men på andra områden en tillbakagång.

– Skälet till att jag och Kjell A. Nordström skrev den här boken är att vi båda tycker att det är otroligt spännande med framtidsfrågor. Pandemin är som ett slags skenande tidsmaskin. Vad händer egentligen när man fattar beslut utifrån hur man tror att världen kommer utvecklas, snarare än där man står idag? Jo, man fattar faktiskt oftast bättre beslut, säger han.

Enligt Per Schlingmann finns det mycket hoppfullt att ta fasta på. Det totala mörker som infann sig under 2020 har förvandlats till mer optimism, menar han. 

– Syftet med boken är att inspirera både företag och människor att aktivt fundera på hur man kan anpassa sig och forma samhället till att bli mer på människors villkor. Pandemin har öppnat en kreativ kran. Vi har fått smak för flexibilitet, våra möjligheter vidgas i hur vi kan organisera våra liv och arbeten, säger Per Schlingmann.

Det digitala rummet ställer större krav på ett kreativt och visionärt ledarskap för att nå ut till medarbetare och andra. Per Schlingmann menar att det digitala rummet kan behöva lite scenkonst, förmågan att berätta på ett sätt som fungerar på skärmen. Själv använder han aldrig bilder när han föreläser digitalt.

– Både Zoom och Teams är utformade så bilden man presenterar tar över helt på skärmen. Själv blir man minimerad till en knappnåls storlek. Bilden i det fysiska mötet ger däremot ofta talaren stöd. Där blir bilden istället en tillgång.

 

Många av oss tenderar att bli mer stillasittande av distansarbete. Kommer folkhälsan försämras överlag?

– Det är en oerhört angelägen fråga. Undersökningar visar tydligt att människor rör på sig väsentligt mindre när de jobbar på distans än på kontoret, vilket är paradoxalt. Vid arbete hemma frigörs 60–90 minuter per dag som skulle kunna fyllas med rörelse eller motion. 

Ansvaret förskjuts från det gemensamma till dig som individ, din egen rörelse och i förlängningen din egen livslängd. Det finns nu intressant forskning kring fenomenet ”zoom fatigue”, som innebär en trötthet, utbrändhet kopplad till digitala möten. Vad händer när man ser en bild på sig själv åtta timmar om dagen och sitter i konstanta videomöten? Det är inte hälsosamt, så är det bara. Det digitala rummet skapar fantastiska möjligheter men genererar också nya psykosociala utmaningar.

 

Källa: www.konferensvarlden.se  Artikeln återges här i förkortad form.Fler artiklar Visa fler artiklar

Corona Express: En liten bok om världen efter pandemin
Av: Kjell A Nordström och Per Schlingmann

Sagt om boken: ”Boken analyserar vilka förändringar som kommer leva kvar, vilka vi bör fortsätta utveckla och vilka som kanske försvinner. Texten är lättläst med enkla budskap och är en intressant spaning framåt utifrån en kris som vi fortfarande befinner oss mitt i.”

Bibliotekstjänst