Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem
< Tillbaka

Villa Bergerska: Barns bästa – vårt fokus

I en lugn och naturnära miljö i Halmstad kommun ligger Villa Bergerska. Här arbetar ett kompetent team med familjeutredningar där barnets behov står i centrum (BBIC) och där det lösningsfokuserade perspektivet skapar individuella lösningar för varje familj.

Villa Bergerska arbetar med utredningar av familjer som är i behov av stöd kring barnen. Behov som behöver tillgodoses eller kartläggas för att socialtjänsten ska kunna fatta beslut för barnet och familjens bästa. Det handlar om att få samspelet mellan föräldrar och barn att fungera.

– Vår målgrupp är familjer med barn upp till 16 år med olika former av svårigheter. Det kan handla om allt från omsorgs- och/eller anknytningssvårigheter till psykosocial problematik eller våldsrelaterade problem, berättar Fitim Dibrani, socialpedagog.

Utredningsprocessen, som pågår under 8-12 veckor, består av både strukturerade och spontana observationer, både enskilt med föräldern men även med barnen samt i samspel med andra. Bedömningarna kommer innehålla barnens behov, föräldrarnas omsorgsförmåga, resurser, eventuella brister, risk och skyddsfaktorer samt behov av vård och stödinsatser.

– Observationerna kan ske både under olika aktiviteter men även inne i deras egna lägenheter eller under samspelet med andra familjer. Samspelsobservationerna sker löpande under hela familjens vistelse här, förklarar Hanna Nilsson, behandlingspedagog.

Villa Bergerska tar även emot gravida kvinnor och erbjuder stöd, behandling och föräldrautbildning under graviditetens senare del.

Villa Bergerskas huvudbyggnad rymmer sex lägenheter med plats för både den lilla som stora familjen. Kring huset finns en stor trädgård med mycket plats för lek och umgänge.

– Vi ligger väldigt lugnt, det finns inte mycket runt om som stör utan vi kan verkligen fokusera på det vi ska göra. Vi vill skapa en så hemlik miljö som möjligt för att ge familjerna en trygg känsla, fortsätter Hanna.

På Villa Bergerska arbetar fem fast anställda med lång erfarenhet från arbete med familjer, barn och ungdomar, dessutom finns ett antal timanställda med bred erfarenhet av arbete med människor generellt. Allt arbete utgår från det salutogena perspektivet där man ser individen i helhet som människa. Man fokuserar på friskfaktorer och det som fungerar.

– Varje människa är unik och allas behov är individuella, så vi skräddarsyr behandlingen utefter varje familjs behov där vi ständigt försöker lyfta och belysa det positiva inom varje familj. Vårt viktigaste perspektiv är att alltid ha barnet i fokus, säger Hanna.

Hemmet tar emot familjer med kort varsel, ett visst skydd och placeringar enligt både SoL och LVU. Villa Bergerska samverkar med externa aktörer som BVC, vårdcentraler och skolor.

Om verksamheten

Villa Bergerska HVB

Villa Bergerska arbetar för att hjälpa familjer att få en trygg, ansvarsfull och värdig framtid med hjälp av kompletta evidensbaserade insatser i form av utredning och behandling, i syfte att skapa en positiv och bestående beteendeförändring för hela familjen.

Läs mer om verksamheten

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

    Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

    Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer