HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Yoga har god effekt vid utmattningssyndrom

Yoga kan vara till stor hjälp för de som lider av eller är på väg att drabbas av utbrändhet visar ny forskning från Karolinska Institutet. Enligt avhandlingen hade yoga bättre effekt än både KBT och mindfulness.

Det finns idag ett ökat intresse att utvärdera om och hur yoga skulle kunna användas som behandling för olika tillstånd och sjukdomar. Utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som orsakas av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Det kännetecknas bland annat av mental och fysisk utmattning, sömnstörningar och kognitiva problem. Sjukskrivningstid och rehabilitering blir ofta lång och många har en ökad stresskänslighet länge efteråt. Återfall är vanligt och en vissa blir aldrig helt bra. Samhällskostnaderna och lidandet är stort och det finns få, evidensbaserade behandlingar. Inga biomarkörer används idag som hjälp i arbetet med dessa patienter.

Astrid Grensman, doktorand på sektionen för allmänmedicin och primärvår, har skrivit en avhandling som handlar om situationen för sjukskrivna patienter med utmattningssyndrom och hur de skattar sin livskvalitet före och efter fem månaders behandling med yoga.

 

Det visade sig att fem månaders behandling med yoga hade bättre effekt än kognitiv terapi och mindfulness på flera av de områden av livskvalitet som undersöktes. I alla behandlingsgrupperna sågs stora skillnader i livskvalitet efter fem månader med flest signifikant ökningar i traditionell yoga. Något som enligt Astrid Grensman troligen åtminstone delvis är en effekt av behandlingen men det krävs mer forskning för att bestämt kunna säga detta. De fann även biomarkörer som är intressanta att undersöka vidare för att eventuellt kunna användas för diagnostik och utvärdering av behandlingseffekt.

Avhandlingen lyfter fram allvaret i situationen för utbrända som visade sig ha kraftigt nedsatt livskvalitet på alla områden. Det är viktigt att dessa patienter fångas upp tidigt och dessutom visar de att yoga troligen har effekt på livskvaliteten och skulle kunna användas både som behandling och förebyggande för dessa patienter.

Astrid Grensman kommer fortsätta forska om traditionell yoga och stressrelaterade sjukdomar med utmattningssyndrom och vill fortsätta utforska den traditionella yogans möjligheter som självhjälp och som behandling för olika tillstånd och sjukdomar.

Källa: www.kurera.seFler artiklar Visa fler artiklar