Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Amplius Familjehemsvård

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Familjehem
Besöksadress: Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona
Kommun: Karlskrona
Org nr: 559230-4769
Webbplats: https://ampliusomsorg.se/

Målgrupp

Familjehem för barn 0-18 år med eller utan föräldrar.

Behandlingsinnehåll

Amplius arbetar för en vidgad vård och omsorg. Det betyder att vi tar steget längre för att uppnå högsta kvalitet. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter – och för oss är mesta möjliga omtanke detsamma som ansvarsfull omtanke. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden – både som vårdgivare och som myndighetsutövare. Det ger oss en bred förståelse för hela processen: från den första kontakten till placering, utredning, behandling och uppföljning. Och en lyhördhet inför att varje nytt möte är en ny erfarenhet. Vi är övertygade om att det är med både spets och bredd i vår samlade kompetens som vi kan skapa bästa förutsättningar i varje insats. Insatser som ger lite mer, både nu och sen.

Våra familjehemskonsulenter har gedigen erfarenhet och kompetens, varje konsulent har mellan 15 och 23 års erfarenhet av familjehemsvård och myndighetsutövning. Utredningarna genomförs utifrån BRA-fam och Kälvesten. Vi erbjuder kvalificerat stöd till våra familjehem. På Amplius har vi psykologer och terapeuter som vid behov finns till för att ge stöd och vägledning till vår familjehemsvård.

Vi erbjuder:
- Familjehem som är utredda av konsulenter med gedigen erfarenhet och kompetens.
- Familjehem som får kvalificerad utbildning och handledning.
- Familjehemsvård med tillgång till egna psykologer och terapeuter.
- Förstärkta familjehem.
- Tillgänglighet dygnet runt för både handläggare och familjehem.

Huvudman

Amplius Omsorg AB

Org nr

559230-4769

Upptagningsområde

Hela Sverige

Amplius Familjehemsvård ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0102040449
Mobil: 0735941833
E-postadress: info@ampliusomsorg.se

Föreståndare:
Jeanette Tillgren, 0708174552

Placeringsansvarig:
Yjvesa Mujaj, 0735941833

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
DBT
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Parterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO