HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Slussbo AB-Blekinge

Postadress: Borghamnsgatan 2, 641 45 Göteborg

Geografiskt läge: Västra Götaland, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping

Övriga upplysningar: Våra utredningar inspireras av den nya Kälvestensmetoden och har grund inom barns behov i centrum (BBIC). Utbildning erbjuds av professionell personal innan familjehemmet tar emot sin första placering.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss