Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Together i Dalarna AB

Tfn: 073-502 83 67

Postadress: Norrskensgatan 3C, 784 53 BORLÄNGE

Målgrupp: Pojkar 0 - 17 år och Flickor 0 - 17 år 
Nyanlända med eller utan Flyktingproblematik 
LVU 
Placering enligt SoL 
Missbruk 
Utåtagerande 
Inlärningssvårigheter 
Spelmissbruk 
Förstärkt ...

Geografiskt läge: Hela landet

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Utåtagerande beteende
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Transitboende