Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Slussbo AB-Småland

Postadress: Borghamnsgatan 2, 42166 Göteborg

Geografiskt läge: Västra Götaland, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping

Övriga upplysningar: Våra utredningar inspireras av den nya Kälvestensmetoden och har grund inom barns behov i centrum (BBIC). Utbildning erbjuds av professionell personal innan familjehemmet tar emot sin första placering.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss