HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cultura Familjehem

Tfn: 0480-98 01 02

Postadress: Södra Malmgatan 7, 392 34 KALMAR

Målgrupp: Cultura Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och vuxna. Våra familjehem finns belägna i Blekinge Län, Kalmar Län, Kronobergs Län samt i Skåne Län. Vi har idag ramavtal med närmare 120 kommuner runtom i Sverige.

Geografiskt läge: Vårt kontor ligger i Kalmar, Småland.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor