Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Swea Familjehem AB

Tfn: 0480-41 16 01

Postadress: Flottiljvägen 20, 392 41 KALMAR

Målgrupp: Swea Familjehem erbjuder familjehemsplacering för barn, ungdomar och vuxna personer med sociala och psykiska problem, kriminalitet och missbruk samt även föräldrar med barn.

Geografiskt läge: Våra familjehem som finns på landsbygd och i tätort i länen Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt ett par familjehem i Skåne. Familjehemmen representerar olika kompetens och har olika erfarenhet. En del av dem kan också ta emot jourplaceringar.

Övriga upplysningar: Vi utbildar familjehemmen inom olika områden vid ungefär två tillfällen per år. Vi har en hög servicenivå och finns alltid tillgängliga för familjehemmen med råd och stöd i vardagsfrågor.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Ensamkommande
Psykosocial problematik