HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Regnbågens Familjehem

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)

Målgrupp: Familjehem
Skyddat boende
Vuxna och barn 16-65 år
Kriminalitet
Vuxna och ungdomar med behov av individuella boendelösningar
Beteende problematik
Hbtq
Missbruk ungdom
Missbruk vuxen
Pojkar och flickor
Luv
Föräldrar ...

Geografiskt läge: Skåne
Halland
Blekinge
Kronoberg
Uppland

Övriga upplysningar: Husdjur får medtagas.

Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Endast män
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor